کشف سوخت قاچاق از خودروی یخچال دار در زرند جانشین فرمانده انتظامی شهرستان زرند خبر داد:

کشف سوخت قاچاق از خودروی یخچال دار در زرند

کشف سوخت قاچاق از خودروی یخچال دار در زرند جانشین فرمانده انتظامی شهرستان زرند از کشف گازوئیل قاچاق از یک دستگاه خودروی یخچال دار هنگام تردد در این شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری زرند نیوز، سرهنگ"سیدعلی...