فرش قرمز برای سرمایه گذاران در زرند فرماندار زرند در دیدار با سرمایه گذار بخش خصوصی :

فرش قرمز برای سرمایه گذاران در زرند

فرش قرمز برای سرمایه گذاران در زرند به گزارش پایگاه خبری زرند نیوز ، حبیب الله خنجری در دیدار با مدیر شرکت سمنگان گفت: از سرمایه گذاران حمایت می کنیم و برای آنها فرش قرمز پهن می شود . فرماندار ضمن تشریح زمینه های سرمایه...