تقدیرمهندس علیزاده مدیر کل ارشاد استان کرمان از شهردار زرند

تقدیرمهندس علیزاده مدیر کل ارشاد استان کرمان از شهردار زرند

محمدرضا علیزاده مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از مهندس محمدی شهردار زرند تقدیر و تشکر کرد . اخبار زرند :  محمد رضا علیزاده با ارسال لوحی از خدمات مهندس محمدی در راستای راه اندازی پلاتو نمایش شهرداری که اولین پلاتو...