واگذاری بخشی از مراحل پروانه ساختمانی به دفاتر پیش خوان دولت در زرند شهردار زرند خبر داد:

واگذاری بخشی از مراحل پروانه ساختمانی به دفاتر پیش خوان دولت در زرند

واگذاری بخشی از مراحل صدور پروانه ساختمانی به دفاتر پیش خوان دولت در زرند شهردار زرند از عملیات برون سپاری و واگذاری بخشی از مراحل صدور پروانه ساختمانی به دفاتر پیشخوان دولت خبر داد. به گزارش پایگاه خبری زرند نیوز،...