درخواست مردمی زرند نیوزاخبار زرند / زرند نیوز : درد دل م . ق  شهروند یزدان آبادی

جناب اسلامى میراث فرهنگی سلام….
اول تشکر ازجواب و ابرازعلاقتون

دوم چرامیراث کوتاهی میکنه حتما صرفه اقتصادی ندارد ، مبراث فرهنگ گذشته ماست نباید با مادیات سنجیده شود.

نمونه باغ فتح ابادکرمان که حتى ازمحل موقوفه مرحوم دیلمقانى که مخصوص یتیم خانه ایشان درکرمان است هزینه میکنند ویا از اقوام خانه اى درکنار حمامى که موزه مردم شناسى کرمان است اجازه هیچگونه اقدامى ندادند تامجبور برفروش شوند.

ولى اینجا حمامهاى قدیمى که ازبین رفتند و برجها و خانه هاى قدیمى هم که اصرارى بر بازسازى و معرفى سابقه تاریخى یزدان اباد نیست. مثل خیلى چیزاى دیگه که مجموعه تصمیم سازان شهرستان نیازى بر براورده شدن انها ندارند.

مثلا جاده هاى که هرروزش حادثه آفرین  واعصاب خردکنى است بیخیال وجاده اى که حتى ۴کیلومتران توسط بخشدارى یزدان اباد اسفالت شده معروف به جاده دکتر، ۵کیلومترباقیمانده را که دربخش مرکزى میباشد حتى براى ازادسازى حریم جاده تا درختان پسته سبزنشده وبه بارننشستن اقدامى نشده بیخیال وماهم بیخیال.

شب ازنیمه گذشته و نیز عمر بیخیال.

جناب ابراهیم یزدان ابادى شما هم  بیشتر تاکیدتان برمسائل سیاسی است تا عمرانى ها !!!

انتهای پیام /

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :