اخبار زرند / زرند نیوز : دریازدهمین روزازبهارامروزمهندس وفایی مدیرکل میراث استان باتفاق مهندس خنجری فرماندار و اسلامی مدیر میراث زرند و شهابی بخشدار یزدان آباد و جمعی ازمسولین از مجموعه چهار برج شاهرخ خانی یزدان آباد دیدن کردند.

به گزارش زرند نیوز مهندس شهابی بخشداریزدان آبادضمن خیرمقدم به میهمانان گفت: بخش یزدان آباد با ۳ دهستان و یک شهر بیش از ۳۰ اثر تاریخی دارد که ما از مسولین میراث استان انتظار داریم به این میراث ارزشمند که بعضا دراستان کرمان بی نظیرند بیش از پیش توجه کنند.

دراین دیدار مقرر گردید که آبگوشت امام حسینی یزدان آباد بنام این بخش به ثبت سازمان میراث فرهنگی وگردشگری قرارگیرد.

درپایان مهندس وفایی گفت: واقعا مطالب بخشدار یزدان آباد در خور توجه میباشد و ماتمام تلاش خود را درحفظ ومرمت آثاربخش یزدان آباد بکار خواهیم گرفت .

وی افزود درسال جدید بروشورها و تبلیغات میراث زیرنظرشهرستان انجام تا زوایای پیدا و پنهان آثار بیشتر هویداشود.

مدیرکل میراث دررابطه باثبت آبگوشت گفت: بایداین مهم را فرماندار تایید کند که با تایید مهندس خنجری فرماندار شهرستان زرند مبنی براینکه آبگوشت امام حسینی بخش یزدان آبادعلاوه برطعم وپخت آن قدمتی چندصدساله دارد، مقررشد در اولین جلسه درسال جدید با پیگیری آقایان اسلامی وشهابی این امرتحقق یابد.

پایان مراسم بادوغ محلی که درمحل چهابرج درشرف وقوع بودهمگان پذیرایی شدند.

100 101 103 104 105

ابراهیم ایزدی یزدان آبادی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :