اخبار زرند / زرند نیوز :

ابراهیم ایزدی از یزدان آباد گزارش می دهد در یکی از روزهای تعطیل ایام عید برای گشت و گذارازکوهستانهای غربی بخش یزدان آباد به دامنه کوههای غربی بخش مرکزی زرند رفته بودم که به طور اتفاقی برخوردکردم به محیط بان ساعی وپرتلاش جناب محمدرضاقندی که باجان ودل درروزهای تعطیل ایام عیدنوروزبه حراست ازمحیط زیست مشغول بود.

ایشان باروی گشاده ازمااستقبال کرد.درهمان دقایق اولیه متوجه شدم ایشان باامکانات بسیارمحدوددرمقابل دیگرشهرستانهای استان باامکانات نستباخوب فعالیت درخورتوجهی انجام میدهند.

قندی گفت:ماهیچ امکانات مادی جهت حفاظت از حیات وحش نداریم.اما به امیدخداعاشقانه به این امرحیاتی ادامه میدهیم .

وی افزود:گستردگی ۲بخش مرکزی ویزدان آبادوتعدادقابل توجه گونه های کمیاب حیات وحش وعدم امکانات ما راازهدف والای خودباز نمیدارد.خوشبختانه دوستداران طبیعت صمیمانه محیط زیست راحمایت میکنند.

قندی گفت : حجم بالای کاروعدم امکانات باعث کندی درروندکاری مانشده وخداراشکرنسبت به بعضی شهرستانها که امکانات خوبی دارند ماتوانسته ایم بامحدودیت های موجود عملکردقابل دفاعی درزمینه حفظ وحراست ازمحیط زیست ارائه بدهیم.

وی درپایان ازمسولین شهرستان بویژه ازنماینده محترم جناب دکترامیری درخواست نمودتا اداره محیط زیست شهرستان را از نظرتجهیزامکانات ونیرو کمک نماید.

آری اینجامتوجه شدم که عدم امکانات باعث کندی درکیفیت کارمحیط بان دیارمان نشده است.دریک کلام میگویم خداقوت سبز پوش محیط زیست

IMG-20160327-WA0002

انتهای پیام /

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :