a005

اخبار زرند / زرند نیوز : کارگروه مقابله با حاشیه نشینی شهرستان زرند به ریاست خنجری فرماندار زرند و سایر مسئولین ادارات و دستگاه ای اجرایی در محل فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش زرند نیوز خنجری فرماندار زرند با تأکید بر اجرای قانون و مقابله با حاشیه نشینی گفت: برابر قانون هرگونه ساخت و ساز در محدوده و حریم شهرها باید با مجوز شهرداری و در روستاها باید با مجوز دهیاری ها انجام شود.

وی تصریح کرد: افرادی که بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز می کنند، از یک سو عملی غیر قانونی انجام داده اند.

خنجری با اشاره به اینکه افراد سودجو در معاملات صورت گرفته مدارک و مستندات کافی و قانونی ارائه ننموده اند، اظهار داشت: خریداران عمدتاً فاقد مدارکی مبنی بر مالکیت قطعی بوده اند و از این حیث نیز متضرر خواهند بود.

همچنین فرماندار زرند پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه های شهر زرند را از اولویت های مدیریت عالی شهرستان دانست.

انتهای پیام /

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :