به گزارش زرند نیوز در ساعات اولیه امروز همزمان با آغاز انتخابات در شهرستان زرند مسئولین شهرستان با حضور در شعب رای گیری ضمن بازدید از روال کاری شعب ، رای خود را نیز به صندوق انداختند.

مردم غیور شهرستان زرند با حضور پررنگ خود در ساعات اولیه انتخابات ، در حال آفرینش حماسه ای جدید در تاریخ شهرستان زرند می باشند.

انتخابات 94 زرند (19) انتخابات 94 زرند (20) انتخابات 94 زرند (21) انتخابات 94 زرند (22) انتخابات 94 زرند (23) انتخابات 94 زرند (24) انتخابات 94 زرند (25) انتخابات 94 زرند (26) انتخابات 94 زرند (27) انتخابات 94 زرند (28) انتخابات 94 زرند (29) انتخابات 94 زرند (30) انتخابات 94 زرند (1) انتخابات 94 زرند (2) انتخابات 94 زرند (3) انتخابات 94 زرند (5) انتخابات 94 زرند (6) انتخابات 94 زرند (7) انتخابات 94 زرند (8) انتخابات 94 زرند (9) انتخابات 94 زرند (10) انتخابات 94 زرند (11) انتخابات 94 زرند (12) انتخابات 94 زرند (13) انتخابات 94 زرند (14) انتخابات 94 زرند (15) انتخابات 94 زرند (16) انتخابات 94 زرند (17)

انتخابات 94 زرند (18)

انتخابات 94 زرند (4)

انتهای پیام /

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :