آیت ﷲ دکتر محمد بھرامی خوشکاریکی از ۵ کاندیدای تایید صلاحیت شده‌ی مجلس خبرگان رهبری در استان کرمان است که در ذیل به طور خلاصه بیوگرافی ایشان جهت آشنایی مردم نجیب و همیشه سربلند کرمان ارائه می‌شود:

آیت ﷲ دکتر محمد بھرامی خوشکاریکی

زرند نیوز به نقل از هجرت نیوز :

آیت ﷲ دکتر محمد بھرامی خوشکار یکی از ۵ کاندیدای تایید صلاحیت شده‌ی مجلس خبرگان رهبری در استان کرمان است که در ذیل به طور خلاصه بیوگرافی ایشان جهت آشنایی مردم نجیب و همیشه سربلند کرمان ارائه می‌شود.

آیت ﷲ دکتر محمد بھرامی خوشکار فرزند حسین در روستای خوشکار از توابع شھرستان بافت کرمان، متولد گردید و ھم اکنون نماینده مجلس خبرگان رھبری، عضو دفتر مقام معظم رھبری، مدرس حوزه و استاد دانشگاه بوده و دارای اجتھاد از حوزه ی علمیه و دکترای حقوق از دانشگاه می‌باشد.

ایشان دبستان را در روستای خوشکار و دوره ی راھنمایی و دبیرستان را در شھرستان بافت به اتمام رسانده است و در رشته‌ی ریاضی دیپلم گرفته و در تمام سال‌ھای تحصیل جزء نفرات برتر بوده است.

او در تظاھرات و مبارزات دوران انقلاب شرکت نموده و علیرغم دستگیری و اذیت و آزار توسط ساواک، از ھیچ تلاشی در سقوط رژیم طاغوت و شاھنشاھی دریغ ننمود.

ایشان پس از اخذ دیپلم به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و سپس جھت ادامه‌ی تحصیل وارد حوزه‌ی علمیه گردید و پس ازگذراندن سطح و پانزده سال درس خارج، به مرحله‌ی اجتھاد نایل گردیده است و به دست مبارک مقام معظم رھبری حضرت آیت ﷲ العظمی خامنه ای دام ظله العالی به لباس مقدس روحانی ملبس و معمم شده و ھمزمان با تحصیل، در جبھه‌ھای حق علیه باطل به عنوان رزمنده، به جھاد پرداخته است.

لازم به ذکر است که مقاطع دانشگاھی را طی کرده و دکترای حقوق را اخذ نموده و از پایان نامه ی دکترای خود در حضور داوران حوزه و دانشگاه دفاع نموده و نمره‌ی درجه ی عالی را کسب کرده است. نکته حائز اھمیت آن است که پایان نامه ایشان در بین دانشگاه‌ھای رشته‌ی حقوق و علوم سیاسی ایران، به عنوان پایان نامه عالی و برتر و نمونه برگزیده شده است و در مقاطع تحصیلی به جھت رتبه‌ی برتر، از دست رئیس جمھور وقت و رئیس مجلس شورای اسلامی وقت، جایزه علمی و لوح تقدیر دریافت نموده است.

ایشان دارای پروانه وکالت پایه یک می باشد اما به جھت اشتغالات علمی از وکالت کردن صرف نظر نموده است.

بھرامی خوشکار ھم اکنون در بخش استفتائات دفتر مقام معظم رھبری نیز ھمکاری می‌نماید و استاد حوزه و دانشگاه بوده و تا کنون صدھا طلبه و دانشجو تربیت کرده است که عده ی زیادی از آنھا ھم اکنون عضو ھیئت علمی دانشگاه و حوزه یا به عنوان قاضی یا وکیل مشغول انجام وظیفه می‌باشند.

محمد بھرامی خوشکار دارای تالیفات و مقالات متعددی می باشد که اکثر آنھا چاپ گردیده است:

١–قواعد ارث در قانون مدنی و فقه امامیه
٢–علم الدرایه و الرجال فی معرفه احادیث اھل البیت علیھم السلام
٣–قضاوت زن در اسلام
۴–شھادت زن در اسلام
۵–دانش خانواده(ازدواج، طلاق ، فرزند آوری)
۶–اندیشه ھای فقھی
٧–اندیشه ھای اصولی
٨–تحلیل کیفیت استناد به حدیث رفع
٩–قاعده ی(الحدود تدرء بالشبھات)
١٠–نقد نظریه شیخ اعظم انصاری(رحمه ﷲ) پیرامون ولایت مطلقه فقیه در کتاب مکاسب
١١–شورای فقھی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی
١٢–تحلیل عقد و اصالت لزوم آن در قانون مدنی
١٣–مبانی فقھی پیشگیری از وقوع جرم و مصادیق آن در حقوق اسلام
تاثیر تحولات اجتماعی بر نگرش فقھی در حدود ریاست خانواده

دیگر فعالیت‌ھای محمد بھرامی خوشکار

١-عضو دفتر استفتائات مقام معظم رھبری
۲-مدرس حوزه و تدریس دروس عالی حوزه ی علمیه
٣–عضو ھیئت علمی دانشگاه و تدریس در دوره ی دکتری
۴–راھنما و مشاور ده ھا پایان نامه ی حوزه علمیه و دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
۵–ارائه ی نظریاتی در علوم انسانی و مسائل اجتماعی
۶–عضویت در جشنواره ی خوارزمی جھت انتخاب کتاب علمی سال
٧–قائم مقام تولیت و ریاست محترم دانشگاه شھید مطھری در گروه آموزشی فقه و حق
۸-نمایندگی مردم شریف و مومن استان کرمان درخبرگان رھبری٨

محمد بھرامی خوشکار ھم اکنون نماینده فعلی مردم شریف و مومن استان کرمان در خبرگان رھبری می‌باشد، ایشان ضمن آن که در اجلاسیه‌ھای مجلس خبرگان شرکت می‌نماید، مسائل مربوط به رھبری، انقلاب اسلامی، قانون اساسی و منویات مردم شریف کرمان را هم دنبال می‌کند و در کمیسیون ھای بررسی راھھای پاسداری و حراست از ولایت فقیه و کمیسیون سیاسی–اجتماعی و کمیسیون آیین نامه، موضوع اصل١٠٨قانون اساسی عضویت داشته و دارد.
.

انتهای پیام /
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :