اخبـــار زرند / زرند نــیوز : بمنظور کاهش مشکلات و رفع نواقص  ، عملکرد شهرداری‌ زرند مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفته است.
محمدی شهردار
به گفته  احمد محمدی شهردار زرند  از اوایل ابانماه  بمنظور بررسی وضعیت و تحلیل شرایط و موضوعات مرتبط در امور مالی ،اداری،فنی ، شهرسازی و نحوه خدمات رسانی به شهروندان بررسی شکایات و گزارشات مردمی و تعیین چهار چوب و مقررات و ضوابط برای کارهای اتی و برخورد با متخلفان در زمینه های مالی ،اداری و فنی یک تیم  از سازمان بازرسی استان کرمان در شهرداری این شهرمستقر شدند.
شهردار زرند ادامه داد  : این بازرسان قرار است تا اواخر اذرماه  اقدام به بررسی اسناد مالی  شهرداری زرند در سنوات گذشته نمایند.
وی مهمترین موضوعات مورد تاکید هیئت بازرسی را بررسی چگونگی نحوه وصول عوارض ساخت و سازها و مجوزهای ساختمانی و تطبیق آنها با قوانین ، رعایت تفکیک باغات و زمین های مسکونی ،پروانه های صادر شده ،رعایت حق و حقوق شهرداری و بیت المال و شهروندان و رعایت ائین نامه های مالی و اداری عنوان کرد .از مهم‌ترین موضوعات مورد تأکید هیئت بازرسی استان در این مأموریت است
وی در خصوص اهمیت استقرار تیم بازرسی در شهرداری گفت  این اقدام در جهت شفاف سازی ائین نامه ها و مقررات و جلوگیری از سو استفاده های عمدی یا سهوی ،رضایت مردم و رباب رجوع ،شناسائی افراد خاطی و برخورد قضائی و قانونی صورت گرفته است.
محمدی با بیان اینکه موارد تخلف در حال بررسی است افزود پس از بررسی و تحلیل کامل گزارش مبسوط توسط تیم بازرسی به سازمانهای ذیربط از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی محترم زرند ارائه میشود.
شهردار زرند اظهار داشت در این راستا تعدادی از مسئولین شهرداری از سمت خود برکنار شدند.
انتهای پیام /
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :