اخبـــار زرند / زرند نــیوز :

بسمی تعالی

سوانح وحوادث بعدازبیماریهای قلبی و عروقی دومین علت مرگ ومیردرکشور و شهرستان بوده ومتاسفانه هرسال شاهد تصادفات عدیده درسطح جامعه هستیم کشته شدن بیش از۱۶هزارنفر ، و مصدومیت ومجروحیت بیش از۳۰۰هزارنفرسالانه درکشورنشان ازبالابودن بار وصدمات جانی ، اقتصادی واجتماعی این حوادث برجامعه ،خانواده ها وافراد دارد و نیازمند توجه بیشتر به علت یابی دقیق بروزچنین حوادث ناگواری جهت کاهش آنهاست کشته های حوادث ترافیکی بسیار بیشترازآمارشهداء جنگ ۸ ساله تحمیلی بوده ونکته مهمترآنکه اکثرقربانیان حوادث ترافیکی ازافراد فعال وجوان جامعه اند . ما ضمن نگرانی ازبروزحوادث ترافیکی موارد ذیل رابه عنوان مهمترین علت دربروز حوادث ترافیکی دانسته وخواهان توجه همگان خاصه مسئولین امر میباشیم.

  • ارتقاء فرهنگ ایمنی ورانندگی ایمن باید توسط همه مردم به عنوان یک اصل مهم تلقی شده ورعایت قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی نشان دهنده بالا بودن فرهنگ ومحافظت ازجان و مال خود ودیگران است .باید بدانیم وعمل کنیم که طبق فتوای مراجع عظام، تخلف از مقررات راهنمایی ورانندگی شرعا حرام است.
  • نداشتن کلاه ایمنی برای راکبین موتورسیکلت درتصادفات منجربه ضربات جبران ناپذیر به ناحیه سر شده واحتمال فوت رابه شدت افزایش می دهد لذا باید باورکنیم که پوشیدن کلاه ایمنی تا۹۰درصد ازحوادث وضربات شدید به سرجلوگیری می کند.
  • بستن کمربند ایمنی و استفاده نکردن ازتلفن همراه و جمع بودن حواس درحین رانندگی نقش مهمی درایمنی فرد راننده دارد.
  • عدم رعایت حق تقدم ، عدم توجه به جلو، و انحراف به چپ مهمترین علت بروز سانحه تصادف در سطح شهر و سرعت و سبقت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی ،استفاده ازتلفن همراه درحین رانندگی ، عدم توجه به جلو وخواب آلودگی از مهمترین عوامل بروزحوادث ترافیکی در جاده ها ومحور های شهرستان محسوب میشوند.
  • ما ازتوجه مسئولین به ردیابی وحذف نقاط حادثه خیز تشکربعمل می آوریم و معتقدیم حذف نقاط حادثه خیز سطح شهر وجاده های پیرامون شهرستان بعنوان یکی ازموارد تاثیرگذار درکاهش بروزحوادث ترافیکی بوده و دراولویت کاری ادارات متولی باید همچنان قرارداشته باشد.
  • حادثه ها در کمین اند، لذا داشتن دید ایمنی توسط همه مردم باید مدنظر باشد و همه مردم باید درداشتن جامعه ایمن تلاش کنند هرکجا نقطه ومورد حادثه خیزی می بینند برحسب وظیفه به ارگانهای مربوطه تذکر و اطلاع رسانی کنند
  • خانواده ها در کنترل فرزندان خود در زمینه استفاده صحیح و به موقع از وسایل نقلیه نقش مهمی دارند. لذا تا زمانی که فرزندشان گواهینامه اخذ نکرده و قوانین راهنمایی و رانندگی را فرا نگرفته اجازه رانندگی به فرزند خود ندهند.
  • شهرستان زرند بعنوان تنها نماینده دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجری طرح جامعه ایمن بوده وهدف از اجرای این طرح کاستن ازانواع حوادث، با محوریت مداخلات آموزشی ، ارتقاء فرهنگ ایمنی وحذف نقاط حادثه آفرین میباشد ، لذاهمکاری همه اعضاء کمیته مدیران عضوجامعه ایمن دراجرای این طرح ارزشمند نقش مهمی درکاهش مخاطرات خاصه حوادث ترافیکی خواهد شد.

پیش به سوی شهرستانی امن جهت تحصیل ، کار و زندگی

جامعه ایمن شهرستان زرند

۲۹ آبان ماه ۱۳۹۴

انتهای پیام /

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :