اخبـــار زرند / زرند نــیوز : دست نوشته شهید

بسم الله الرحمن الرحیم
یادداشتی زجهان هست مرا
شمع من امشب زیارت می کند پروانه را
بنام الله یاری دهنده روح الله بنام الله پاسدار حرمت خون شهیدان بنام الله نگهدار روح الله
دادم ترا دست خدا زینب ای زینب

پس بنگر بر این رخ گلگون
چون شود فردا شوق اندرخون
دیگر نمی بینی مرا زینب ای زینب
خونم بریزند اشقیا زینب ای زینب

چون ؟ بر این جهادم من
سر بفرمان حق نهادم من
این سرزمین نینوا است زینب ای زینب
باید نهایم جان فدا زینب ای زینب

می شوم کشته با همه یاران
جسمها پرخون بیکفن عریان
از مانماند کس بجا زینب ای زینب
جز عابدین در خیمه ها زینب ای زینب
از دم تیغ و نیزه و خنجر
قاسم و عباس اکبر و اصغر
سازند جان خود فدا زینب ای زینب
لب تشنه در دست بلا زینب ای زینب
شیر زن خواهر عصمت صغری
خورده ای شیر از سینه زهرا
ای مهربان ای با وفا زینب ای زینب
مرا مرا یاری نما زینب ای زینب
یک وصیت ای مهربان دارم
کشته چون گشتم  خواهر زارم
ازخیمه گه بیرون میا زینب ای زینب
کن صبر و طاقت در بلا زینب ای زینب
روز عاشورا محشر کبری است
هر طرف بانگ آه و واویلاست
آتش فتد بر خیمه ها زینب ای زینب
غارت شود اموال ما زینب ای زینب
شمر دون رأسم از قضا برد
ساربان دستم از جفا برد
پا مال سم اسبها زینب ای زینب
سازند جسمم از جفا زینب ای زینب
شد معلم در ناله و افغان
اشک او جاری باشد از چشمان
یادآوری چون کربلا زینب ای زینب
برسر زند زین ماجرا زینب ای زینب

باهنر در ره اسلام زجان مایه گذاشت
پی انجام وظیفه دمی آرام نداشت
برگ خونین دگر بر دل تاریخ نگاشت
نرود هیچ زمان یاد وی از مد نظر
چون رجائی سوخت جشم باهنر
خاک غم کن بسر
داد اگر امت اسلام دو فرزند از دست
منسجم تر شد و یکپارچه در هم پیوست
ساخت هر توطئه را باز مواجه به شکست
یافت خون شهدا باز به شمشیر ظفر
چون رجائی سوخت جسم باهنر خاک غم کن
قلب امت همه از هجر عزیزان سوزد
بر شهیدان و به سالار شهیدان سوزد.

 

VASIATNAME2

VASIATNAME 503357-31759109KYAA001-016

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :