1

اخبـــار زرند / زرند نــیوز : اهل بیت علیهم السلام هرچند بعنوان اسیر در میان کوفیان اقامت گزیده اند ولی آنها تنها اسیر نبودند آنها پیام آور خون پاک شهدای کربلا بودند آنها ادامه دهنده قیام حسینی بودند وباید شهر به شهر بروند ورسالت خود را به پایان برسانند ودر اوج سختی، وغم واندوه به یاد اهداف بلند حضرت اباعبدالله الحسین باشند تا قیام حضرت در نگه داشتن دین جد بزرگوارشان حضرت محمد مصطفی (ص) به نتیجه برسد اری چندین تن از اسرای کربلا در شهر ظلمت وتاریکی کوفه خطبه ایراد کردند که مشهورترین خطبه در میان خطبه هایی که برعلیه قاتلان امام حسین ومذمت مردم کوفه ایراد گردید خطبه بانوی صبروفضیلت حضرت زینب سلام الله علیها است که همه را به حیرت درآورد که زینب کبری سلام الله علیها دراوج حیا وعفت چنان خطبه ایراد می کنند که خطبه های غرّای امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام را به یاد همگان می اندازد آری حضرت زینب با دست مبارک خویش اشاره کردند وفرمودند:

<<اُسکتوا >>
<<ساکت باشید>>

این اشاره وسخن حضرت زینب سلام الله علیها چنان اثری داشت که تاریخ نویسان می نویسند نفس هادرسینه ها حبس شد وزنگهایی که در گردن مرکبها بود از حرکت باز ایستاده در این لحظه بود که حضرت با حمدوثنای الهی اینچنین شروع به سخن کردند:
<<ستایش مخصوص خدا است ودرود بر پدرم محمد وفرزندان پاک وبرگزیده اوباد،
امابعد:
ای مردم کوفه! ای نیرنگ بازان وبی وفایان،به حال ما گریه نکنید اشکتان خشک مباد،وناله شما فروننشیند،مَثَل ان زنی است که رشته های خود را پس از تابیدن،باز مب کرد،چه فضیلتی درشما هست؟! بجز لاف وگزاف والودگی وسینه های پرکینه،بظاهرهمچون کنیزان تملق گو،ودر باطن همانند دشمنان سخن چین،یامانند سبزیهایی هستندکه در لجنزارها روییده ویانقره ای که باان قبر مرده را بیارایند،بدانید که برای اخرت خود، کردار زشتی ازپیش فرستادید،که به خشم خداوندگرفتار،ودرعذاب جاوید خواهید ماند.
ایا گریه می کنید؟وفریاد به گریه بلند کرده اید؟ اری به خدا بایستی زیاد گریه کنید وکمتر بخندید،که دامن خود را به عاروننگ، الوده
نموده اید که هرگز نمی توانید ان را بشویید چگونه می توانید خون پسر خاتم نبوت ومعدن رسالت را بشویید؟ خون سرور جوانان اهل بهشت وپناه نیکان شما وگریزگاه پیش امدهای ناگوار شما،وجایگاه رفیع حجت شما،وبزرگ ورهبر قوانین شمارا.

ای مردم کوفه! بدانید که کار زشتی انجام می دهید،از رحمت خدا دور می باشید ونابود گردید،که کوششها به هدر رفت ودستهای شما از کار بریده شد ودر سودای خود زیان دیدید وگرفتار خشم خدا گشتید وسکه خواری وبدبختی بنام شما زده شد.
وای شما ای اهل کوفه! ایامی دانید که چه جگری از رسولخدا (ص) را بریدید؟وچه پرده نشینی را از حرمش بیرون کشیدید؟ وچه خونی را از او ریختید؟ وچه احترامی را از او هتک کردید؟
مسلماً کاری بس بزرگ وزشت، سخت، ناروا،خشونتبار وشرم اور به لبریزی سراسر زمین وگنجایش اسمان انجام دادید.
ایا برای شما شگفت اور است که اسمان دراین جریان خون بارید؟ همانا شکنجه جهان اخرت،ننگین تراست،وکسی شمارا یاری نکندوازمهلتی که به شما داده شده استفاده نکنید که پیشی گرفتن شما،خدا راشتابزده نمی کند وازفوت انتقام(کنونی) نمی هراسد که پروردگار در کمین گاه شما است>>

منبع :(ترجمه لهوف ص ۱۴۶_۱۴۸ باید توجه داشت این خطبه در کتابهای دیگر بااندکی تفاوت ذکر شده است)

ادامه دارد …

امور دینی و مذهبی زرند نیوز – حجه الاسلام والمسلمین محسن علیزاده

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :