زرند نیوز /

روز اتش نشان روز تجلیل و پاسداشت جایگاه مردانی است ازجنس ایثار، شهامت وشهادت

فرشته های نجات که اتش عشق خدمت به خلق دروجودشان زبانه می کشدتا اتش سوزان وسوزنده حوادث رادرزندگی خلق خاموش کنند.

هفتم مهرماه روزاتش نشانی وایمنی را به تمامی عزیزان پرتلاش زرند و کوهبنان تبریک عرض مینمایم وسعادت و سلامت شما ناجیان آسمانی را از باری تعالی مسئلت داریم.

روابط عمومی دفترنماینده زرندوکوهبنان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :