همایش سلامت و ارتقاء امنیت اجتماعی باحضور مسئولان دربخش یزدان آباد برگزار شد.

1 (1)

زرند نیوز / حجه الاسلام والمسلمین جعفری رییس دادگستری شهرستان زرندگفت: آمورش برای کاهش طلاق لازم است. درغرب دیدگاه این است که جلوی جرم بایدگرفته شود. ابزارمجرمانه امروزدراختیارهمه هست . از جمله ماهواره ودیگروسایل ارتباط جمعی می توان به عنوان ابزار مجرمانه نام برد و امروزه پلیس محسوس کم کم جای خود  را به پلیس نامحسوس میدهد. اعتیادجرم زاست بایدفکری اساسی شود،  مردم بخش یزدان آبادمردمی باصفاهستند وبنده مدت مدیدی دربین این مردم خوب ساکن بودم وخیلی ازدوستان مرابه عنوان یزدان آبادی می شناسند.

وی درادامه گفت متاسفانه ازهر۱۳۰۰۰ زندانی نزدیک به۸۰۰۰زندانی موادمخدرهستند

.

ایزدی شهردار یزدانشهر دراین همایش گفت:باکمک مردم یزدانشهر را میسازیم

وی افزود : برای دریافت عوارض پسته بامجوزدادستان از هرکیلوپسته مبلغ ۱۵۰تومان عوارض میگیریم

ایزدی افزود : سکان فرهنگی ، اجتماعی شهر به دست شهروندان فهیم شهر رقم میخورد.

.

1 (2)

قویدل دادستان زرندگفت: دشمن برای ۵۰سال آینده برنامه ریزی کرده تاکانون خانواده هارامتلاشی کند . استکبارازسال ۲۰۰۱باعث شده که مواد مخدر۳۵۰برابر رشدکند. قیمت کراک درایران ۵میلیون تومان و در اروپا ۲۰۰ میلیون تومان ، خانواده هابگوش باشید دشمن درصددمتلاشی کردن خانواده هاست. جوانان راجذب کنید . متاسفانه در خانواده ها  دافعه بیشتر ازجاذبه است.

قویدل در ادامه گفت :خدا، قانون،  ومردم قدرت دادستان  می باشند . باکمال تاسف جمعیت زندانها از اول انقلاب تاکنون باتوجه به رشدجمعیت ۵ برابرشده لذا می طلبد خانواده ها به میدان بیایند.

دراین مراسم آقای علی ایزدی یزدان آبادی به نیابت ازشوراهای اسلامی بیانات مبسوطی درخصوص قدمت وفرهنگ مردم یزدان آبادایرادنمود

1 (4)

 

1 (5) 1 (3)

انتهای پیام /

ابراهیم ایزدی یزدان آبادی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :