دکتر علی امیری معاون پژوهشی و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی زرندزرند نیوز /

دکتر علی امیری معاون پژوهشی و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی زرند که چندی پیش به عنوان رییس شورای پژوهشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان برگزیده شد در خصوص راهبردهای شورای تخصصی پژوهش و فناوری استان کرمان گفت: به منظور چابک سازی و کاهش هزینه های نظام دانشگاه آزاد اسلامی، و بنا به صلاحدید ریاست عالیه دانشگاه، طرح تجمیع ۲ از اوایل تابستان ۱۳۹۴به اجرا در آمده است. در همین راستا شوراهای تخصصی استان ها تشکیل گردیده و هر شورا مسئولیت امور مربوطه را به عهده دارند. یکی از این شوراهای تخصصی، شورای پژوهش و فناوری است که به منظور رسیدگی به امور پژوهشی و بهره گیری از خرد جمعی در تصمیم گیری های مربوط به حوزه پژوهش و فناوری در سطح استان ها شکل گرفته است. در استان کرمان نیز این شورا تشکیل و مسئولیت های آن مشخص شده است و تمامی معاونان پژوهش و فناوری واحدهای دانشگاهی در آن عضویت دارند.

.
امیری افزود: با عنایت به اسناد بالادستی، دو راهبرد اساسی برای فعالیت شورای تخصصی پژوهش و فناوری استان کرمان در دستور کار این شورا قرار دارد. اولین راهبرد، کاهش فرایند بروکراتیک امور پژوهشی است که انتظار می رود با رعایت این راهبرد، چرخه انجام فعالیت های پژوهشی در واحدها و مراکز آموزشی استان در زمان کوتاهتر تکمیل و تسهیل شود. راهبرد و سیاست دیگر، استفاده حداکثری از منابع و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در واحدهای دانشگاهی است که سبب رونق هر چه بیشتر فعالیت های پژوهشی و کاهش هزینه های غیرضروری خواهد شد. بدیهی است که آئین نامه ها و بخشنامه های صادره از سوی سازمان مرکزی و اختیاراتی که در آینده به این شورا تفویض می شود، قلمرو عملکرد شورا را تعیین خواهد کرد.

.
رییس شورای پژوهشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان در خصوص وظایف این شورا تصریح کرد: مهمترین وظایف شورای پژوهش و فناوری استان شامل مواردی است که دستیابی به دو راهبرد یادشده را عملیاتی خواهد کرد. تشکیل شورای انتشارات استان و نظارت بر این شورا، تشکیل کمیته تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی و نظارت بر آن، جمع آوری اطلاعات مربوط به عملکرد فعالیت های پژوهش و فناوری واحدها و مراکز آموزشی استان و ارائه گزارشات مربوطه به مراجع ذیصلاح، نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه ها و آئین نامه های پژوهشی و به طور کلی سایر وظایفی که در قلمرو این حوزه تخصصی قرار می گیرد از اهم وظایف و مسئولیت های این شورای تخصصی است و انتظار می رود با رویکرد جدید، واحدهای استان شاهد رونق و شکوفایی بیشتری نسبت به گذشته بوده و ضمن ارتقاء کیفیت فعالیت های پژوهشی، چابک تر و پویاتر از گذشته فعالیت نمایند.

.
تهیه و تنظیم خبر: مسعود لشکری

.

انتهای پیام/

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :