صادقزرند نیوز / دوباره ملکوتیان به زمین آمده اند برای تسلای عاشقان این دیار خاکی بقیع غرقِ به آه و اندوه است.
باز هم خاطراتمان تازه میشود خاطره ای از دل تاریخ خاطره ی انگوری زهر آلود که مولایمان را به آن سوی آسمان ها برد درست همان جایی که باید می بود، درمیان باغ بهشت اما خدا به داد دل زمینی ها برسد اخر چگونه باید بر این اندوه بی پایان فایق آیند؟؟؟
انگار آسمان هم درایام شهادت ششمین اختر تابناکش دلش غرق به خون است.میخواهد بگرید برای مولای غریبمان همان مولایی که شصت و پنج سال هچون شمعی در سر راه هدایتمان بود که شاید راه بیابیم و در اخر منصوری اهریمن خوی با بی رحمی جانش را ستاند.
آه … چه میشود کرد؟ باید سوخت و ساخت.
و اما ای کاش زمینی ها به پاس زحماتش هم که شده به پاس رنج هایی که کشیده مسلمانی کنند.

به امیدظهورمنتقم آل محمد

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :