ریلی 2زرند نیوز / بعد از پیشنهاد احداث منطقه ویژه ریلی با توجه به پتانسیل موجود در شهر زرند توسط دکتر حسین امیری، تلاش های گسترده ای برای عملیاتی کردن این پروژه به منصه ظهور رسیده است.
آخرین پیگیریهای برای ورود به بخش سخت افزاری آن نیز با مکاتبات و جلسات حضوری نماینده مردم زرند و کوهبنان در حال رسیدن به پیست پایانی است.

.
بعد از امضای این طرح توسط استاندار کرمان و پایان یافتن کار مطالعاتی این پروژه ،برای رفع پاره ای از مشکلات مطرح شده بعد از ارسال اسناد به سازمان مناطق آزاد به منظور پیگیری نامه این سازمان در زمینه مشکلات طرح، جلسه ای با حضور دکتر امیری و رئیس سازمان گسترش و نو سازی صنایع برگزار شد و دکتر امیری گزارش آن جلسه را در گردهمایی که با معاون سازمان و کارشناسان مربوطه داشتند مطرح و نواقص کار برطرف گردید .

.
جمع بندی این جلسات و رایزنیها،تشکیل جلسه ای شد با حضور دکتر امیری، رئیس سازمان گسترش و مدیر عامل موسسه مالی واعتباری عسکریه و بنا براین شد تا سرمایه گذار وارد فاز اجرایی شود و سازمان هم متعهد شد با تمام توان از سرمایه گذار حمایت کند و دکتر امیری خاطر نشان کردند مثل همیشه حمایت معنویی خود را از این پروژه دریغ نخواهد کرد.

روابط عمومی دفتر نماینده مردم شریف زرند و کوهبنان

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :