2زرند نیوز / مجتبی مولایی عضو هیئت علمی گروه تربیت بدمی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی زرند سومین کتاب خود را نیز با عنوان ” خلاصه رویکرد راهبردی به رفتار سازمانی  ” را روانه بازار کتاب کرد تا در دسترس دانشجویان رشته تربیت بدنی و سایر علاقمندان قرار گیرد.

.
این استاد دانشگاه با انتشار این کتاب خود را به عنوان پرکارترین عضو هیئت علمی واحد زرند در عرصه تالیف کتاب در نیمه نخست سال ۹۴ معرفی کرد.

.
وی در مقدمه کتاب خود آورده است:

مطالعه رفتار سازمانی یا نگاه راهبردی برای کلیه مدیران آرمان خواه تمام سطوح سازمانی به اندازه کارکنانی که وظایف اجرایی را در سازمان انجام می دهد با ارزش است .مدیران ارشد بیشتر وقت خود را با افزودن درون سازمان و بیرون سازمان برای بیان چشم انداز راهبردی و سایر موضوعات مهمی که برای هدایت سازمان لازم است سپری می کنند بنابراین داشتن مهارتهای ادراکی ارتباطی شناختی و سایر دیدگاه ها مهم هستند . این گونه مهارتها در رفتار سازمانی راهبردی در نظر می باشند همچنین مدیران عالی بخشی از وقت خود را برای کمک به مدیران میانی جهت توصیف تبین نقش آنها و مدیریت تعارض می گذارند از این رو مهارت های شنیدن مدیریت تعارض مذاکره کردن و توانایی ایجاد انگیزه برای اینگونه فعالیتها حیاتی هستند و بالاخره مدیران عالی تلاش می کنند که فرد را برای شکل دادن به هنجارهای درونی و روشهای غیر رسمی سازمان به کار میبرند که شامل شکل دادن و حفظ فرهنگ سازمانی است مهارت تاثیر گذاری در ارتباطات فردی بخش مهمی از این فرایند است رویکرد راهبردی به رفتار سازمانی همه این موضوعات را در بر می گیرد . در حال حاضر از مدیران عالی به عنوان رهبران راهبردی نام برده می شود عضو هیات علمی واحد زرند طی گفتگویی اعلام کرد: رهبری راهبردی فرایندی نیست که فقط برای یکی از سطوح سازمانی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه موضوعی است که بر رفتار نیز تمرکز دارد رهبران راهبردی به طور استراتژیک فکر می کنند و عمل می کنند و آنها مهارتهایی را که در مقدمه کتاب  به آنها اشاره شده برای برانگیختن افراد بکار می برند و با ایجاد ارتباط اعتماد سازمانی می کنند تا برای انجام راهبرد سازمان بتوانند از آن کمک گیرند.

.
مولایی معتقد است: با آنکه وظایف اصلی مدیران عالی میانی و پایه با یکدیگر متفاوت است اما مدیران هر سه سطح می توانند برای انجام وظایفشان مثل رهبران عمل می کنند .

.
تهیه و تنظیم خبر: مسعود لشکری

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :