حادثهزرند نیوز /
در این حادثه یک دستگاه خودرو سواری که از مسیریزدان اباد به سمت زرند   در حال حرکت بود با یک دستگاه موتورسیکلت  که از سمت زرند به طرف یزدان اباد    در حال حرکت بود به شدت برخورد کردند .در این حاداثه راکب موتورسیکلت جوان ۲۲ ساله ای مجروح و همسر۲۱ ساله اش که ترک نشین ان بود  در دم جان خود را از دست داد .
.
 هوشنگ سنگ پهنی فرمانده پلیس راه زرند یزد   تجاوز به چپ ناشی از سبقت غیر مجاز از سوی خودرو سواری اعلام کرد.
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :