اول دفتر به نام ایزددانا                                             صانع وپروردگار حی توانا

بیا تاگل برافشانیم ومی در ساغر اندازیم                     فلک را سقف بشکافیم وطرحی نو دراندازیم

سلام به همه سروران ارجمند

اعضای فرهیخته شورای معزز شهر زرند

وهزاران درود براین تدبیردلسوزانه

که حاصلش وحدت اخوت همدلی وهمزبانی بود

انشاالله نهال امیدی که امروز غرس شد درختی تنومند وبارور شود

این حقیر از تلاشهای بزرگان این دیار : فرماندار مکتبی، نماینده دانشمند، امام جمعه دلسوز ،اعضای معزز شورای شهر ،بزرگان سیاسی واجتماعی ،اصحاب رسانه ومطبوعات و خلاصه همه دلسوزان زراوند زرخیز و خصوصأ سرور ارجمند جناب حاج آقا اسلامی که هم ازشخصیت حقیقی وهم حقوقیشان مایه گذاشتندتا این انسداد سیاسی واداری که باعث خدشه به اعتبار فرهنگ و آبروی شهرمان شده بود

به آبرومندی رفع شود بینهایت سپاسگزارم

نقش تک تک اعضای شورا که همه دغدغه آبادانی وپیشرفت شهر را داشتند اما بادوسلیقه متفاوت فراموش نشدنی است خصوصأ برادر عزیزم حاج مهدی

والله العظیم اگر اصرار بزرگان شهر خصوصأ اعضای محترم شورا که تنها راه برون رفت ازاین بن بست راحضور این حقیر میدانستند نبود هرگز وارد این صحنه خطیر نمیشدم

زیرا هم از نظر ریالی هم اعصاب وروان هم… به ضررم میباشد

بهر حال امیدوارم درسایه عنایات حضرت حق جل شأنه وراهنماییهای دلسوزانه همه بزرگواران بتوانیم خدمتی درشأن این مردم ارائه بدهیم

مااریدالالاصلاح مااستطعت

وماتوفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب

ارادتمند همه همشهریان زراوند زرخیز

احمد محمدی

۱۳۹۴/۵/۶

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :