رشیدی ارشادزرند نیوز / احمد رشیدی ضمن حضور در جلسه انتخابات هیات مدیره انجمن نمایش زرند از تلاش های چندین ساله هنرمندان حوزه هنرهای نمایشی قدردانی کرده و گفت: بدون شک تئاتر از جلوه های هنرهای بشر و یکی از شیوه های متداول ، مطلوب و فراگیر برای بیان احساسات، اندیشه ها، ارزش ها و آرزوهای بشر است.
رشیدی افزود: در زمان حاضر با فرایند جهانی شدن ، فرهنگ و هنر به پدیده ای عام تبدیل شده است که همه ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد .این پیوند یعنی فرآیند جهانی شدن و فرهنگ و هنر صحنه ای تازه با قواعدی متفاوت از گذشته را شکل داده است.
وی اظهار داشت: شواهد وتجارب هنرهای نمایشی در تاریخ گذشته و کنونی حاکی از آن است که تئاتر به عنوان وسیله ای موثر و کار آمد برای تقویت تلاشهای معیشتی و دفاعی ویا تحکیم مبانی حقوقی اجتماعی شدن قانون پذیری و نظم اجتماعی  در قالب نمایشهای متنوع جذاب و آگاهی بخش مورد استفاده مسئولین جامعه قرار گرفته است.
 رشیدی  یاد آور شد: در حقیقت زمانی تئاتر و هنرهای نمایشی به جایگاه حقیقی خود نزدیک میشوند که مردم تئاتر رابرای خود تئاتر دوست بدارند و آن هنگامی است که تئاتر با فرهنگ ادب تعالی افکار و احساسات انسانها و روحیات ووجدان جمعی جامعه سرو کار داشته باشد و رویکرد آن بگونه ای باشد که به معنای حقیقی خود یعنی تجلی حقیقی ویژگی های ضروری مردم وروشنگری و نحول آفرینی آن نزدیک گردد .
این مقام مسول بیان کرد: با توجه به شناخت ظرفیتهای بالقوه تئاتر زرند، این اراده در همه مسئولین اجرایی شهرستان وجود دارد که با نگاهی ویژه به این بخش، زمینه رشد بیشتر این حوزه مهیا شود اما همت وتلاش هنرمندان این رشته هم می تواند به حرکت رو به جلو و شتاب آن کمک نماید.
 دبیر شورای فرهنگ عمومی زرند تصریح کرد: با توجه به طبقه بندیهای انجام شده، شهرستان زرند بهمراه شهرستانهای بم سیرجان و رفسنجان در گروه ب قرار گرفته است که در تعریف آن امور تولید و آموزش رشته های هنری با مشارکت آموزشگاهها موسسات و ادارات ارشاد انجام می شود و این شهرستان ها در حال گذار به گروه الف هستند.  قطعا همه ما با امور مشارکتی موافقیم و امیدواریم این انتخابات تاثیرات مثبتی بر روند توسعه تئاتر زرند داشته باشد.
در پایان این نشست که با حضور ۴۰نفر از هنرمندان حوزه نمایش شهرستان زرند برگزار و پانزده  نفر کاندیدای حضور در هئات مدیره نمایش زرند بودند در نهایت ۹ نفر به عنوان اعضائ اصلی و علی البدل بشرح ذیل انتخاب شدند تا جریان هدایت این انجمن را بمدت دو سال بعهده گیرند.
۱- سجاد منصوری ۲- هدایت سلطانی ۳- مریم مهدیزاده  ۴-مریم دیندار ۵-مریم اسلامی  ۶-ابراهیم لشگری  ۷-محمدرضا نداف پور  ۸-زهره یزدانپناه  ۹- مسعود لشگری
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :