زرند نیوز / اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهبنان در نظر دارد شش دانگ پروانه فعالیت حمل و نقل موسسه مسافربری پیک صبا را از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل واگذار نماید.

۱- قیمت پایه مزایده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری پنج میلیون و چهارصد هزار ریال – معادل پانصد و چهل هزار تومان
۲- مدت اجازه دو سال تمام
۳- تاریخ شرکت در مزایده بمدت ۱۵ روز و از مورخه ۱۳۹۴/۴/۲۱ لغایت ۱۳۹۴/۵/۵
۴- مبلغ سپرده مزایده ۲۰۰۰۰۰۰ریال (معادل دویست هزار تومان) واریز به حساب سیبا به شماره ۰۱۰۸۱۵۲۷۲۴۰۰۱ بنام موقوفات
۵- نرخ پیشنهادی بدون خط خوردگی، روشن و شفاف همراه با فیش واریزی سپرده داخل پاکت گذاشته شود و تا پایان روز ۱۳۹۴/۵/۵ تحویل اداره اوقاف و امور خیریه کوهبنان شود

شماره های تماس برای اطلاعات بیشتر: ۳۳۴۹۴۷۱۹ و ۳۳۴۹۴۲۹۹

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :