زرند نیوز / هیچ صاحب گنجی و گوهری جواهرات خود را بدون حفاظ، در معرض دید ره گذران نمی گذارد تا بدرخشد ، جلوه کند و چشم و دل برباید ، چون خود جواهر ربوده می شود.
هیچ باغبانی را سرزنش نمی کنند که چرا دور باغ خود حصار و پرچین کشیده است ، چون باغ بی دیوار، از آسیب مصون نیست و میوه و محصولی برای باغبان نمی ماند.هر چیز که قیمتی تر باشد ، در صد مراقبت از آن بالاتر می رود. هر چه که نفیس تر باشد ، بیم ربودن و غارت بیش تر است و مواظبت ، لازم تر.اگر در شیشه عطر را باز بگذاری ، عطرش می پرد. اگر در مقابل پنجره خانه ات ، توری نزنی ، از نیش پشه ها و مزاحمت مگس ها در امان نخواهی بود.وقتی راه ورود پشه ها را می بندی ، خود را «مصون» ساخته ای ، نه «محدود» و زندانی.

وقتی در خانه را می بندی ، یا پشت اتاقت پرده می آویزی ، خانه خود را از ورود بیگانه و نگاه های مزاحم در پناه قرار داده ای ، نه که خود را در قید و بند و حصار افکنده باشی. گل تا باز نشده است معطر است ، وقتى که باز شد، عطر خود را از دست مى دهد. زن تا با حجاب است زیباست ، وقتى که این حجاب را کنار زد آن زیبایى و طراوت خود را از دست مى دهد .

حجاب
آنچه به نظرم مى رسد وبراى خواهران عفیف دینى مى توانم توصیه کنم این است که :
اگر ما حجاب را براى مصونیت خود برمى گزینیم ، چه بهتر که حجاب کاملتر را برگزینیم که مصونیت بیشترى داشته باشیم .

از این رو چادر مى تواند نقش مهمى در مصونیت زن از نگاههاى آلوده مردان داشته باشد.
نکته اى دیگر اینکه : حجاب مى تواند بخصوص اگر از روى آگاهى باشد، زن را به خیلى از اصول و موازین عقلى و شرعى دیگرى معتقد کند و او را از گمراهیهاى دیگر نجات دهد، از جمله اینکه مى تواند او را تا حدى از احساس برترى ها و خودنمایى ها نجات دهد. مى تواند منشأ ایجاد مهر و محبت و اُنس و اُلفت در بین جامعه شود، چرا که هر چه خودخواهى ها کاهش یابد در قبالش عواطف ، تقویت خواهد شد، در حالى که برعکس ، خود فساد، عامل کُشنده محبت و عاطفه انسانى است ، چرا که مفاسد از رشد و تقویت غرایز و خودخواهى ها سرچشمه مى گیرند

کاش بى حجابان عصر ما لحظه اى به نتایج کار خویش مى اندیشیدند! و آینده فرزندان و جامعه خویش را با دست خود بخاطر تقلید از بیگانگان به آتش نمى کشیدند!!
غم انگیزترین فاجعه معاصر آنست که بعضى از زنان جوامع اسلامى به فطرت ، مذهب ، فرهنگ و تمدن ملّى خود، پشت پا زده و بجاى آنکه به عواقب شوم و خطرناک آن بیندیشند. افتخار مى کنند که به فرهنگ از ما بهتران !؟ نزدیکتر شده و متمدّن و متجدّد! گشته اند.کاش حفظ شخصیت زن و استوارى جامعه خویش را بر خودنمائى و آرایشهاى مبتذل مقدّم مى نمودند.

کاش بجاى تقلید کورکورانه و غرق شدن در این مرداب خطرناک با دیده اى باز به بررسى فوائد حجاب و عوارض فساد پرداخته و آنگاه راه خویش را انتخاب مى کردند. وکاش زن ومرد مسلمان ما این را به خوبی درک بداند که پیام حجاب عاشورا قیام خونین کربلاء ، ماهیّتش امر به معروف ونهى از هر منکر بود بنیان فساد را لرزاند و براى حفظ ارزشهاى متعالى دین بپا خاست و به شهادت رسید. ولى رسالت عاشورا همچنان در قافله اسیران کربلا پى گیرى شد.

خواهرم آیا می دانی که حجاب، یکى از وسایلى است که امکان تحقق بُعد معنوى را براى زن فراهم مى کند، بى حجابى یکى از مقدمات گرایش زن به بُعد غریزى مى تواند به شمار آید و بخصوص در گرایش زن به بُعد عاطفى از طریق ایجاد حالات جلب توجه در برابر مردان ، مى تواند شخصیت او را وابسته به مرد ساخته ، اسیر خواست او گرداند.شخصیّتش آن مى شود که مرد خواهان آن است ، و بدین لحاظ در جامعه هر روز به صورتى در مى آید و به خودآرایى مى پردازد تا در اجتماعات ، بیشتر از سایرین (با توجه به بُعد غریزى ) مورد توجّه مردان قرار گیرد (به جهت احتیاج به ارضاء بُعد عاطفى در خود).این مسئله یکى از اساسى ترین مسائلى است که مانع ترقّیات زن در بسیارى از ابعاد مى تواند به شمار آید، از جمله : تحصیل علم و حتّى تکامل شخصیّت در این جهان …

با توسّل به حجاب ، از گوهر وجود خود مى توان محافظت کرد، چرا که با بى حجابى ، تنها این مورد نیست که شخصیّتش به حد غریزى تنزل مى کند، بلکه زن نیز احساس خفّت و خوارى مى کند ولی زن با حجاب احساس حقارت نمى کند، بلکه به عنوان یک شخصیّت مستقل به حساب مى آید.اگر در محیطى با مردان ناسالم مواجه شود، مطمئن است که لااقل خود، موجب انحراف فکرى نیست و حساب مردان ناپاک ، پاى خودشان است که به تناسب عدم تقواى مردان مختلف ، سرکشى و معصیت شان پاى خودشان نوشته مى شود.

آیا می دانی که :حجاب و پوشش است که خود بخود زن را در پایگاه محکم و استوارى ، از خطرات جدّى که او را تهدید مى کند، حفظ و نگهدارى مى نماید. خطراتى که نه تنها جسم او را، بلکه تا اعماق روحش را نیز در برمى گیرد و از زن ، یک موجود بى معنا و بى ارزش مى سازد و زمانى که زن در نظر خود و دیگران موجود بى محتوا و بى ارزش تلقى شد، تن به هر پستى و ذلتى مى دهد و خود را فداى شهوات و هوسهاى هر فرد اسیر دربند اَماره مى کند.

هنوز خاطرات شوم وضعیت زنان در رژیم گذشته از یادها نرفته که به علت بى حجابى و عدم دسترسى به ایمان و تعالیم صحیح ، تبدیل به عروسکهاى کوکى شده بودند که کارشان از صبح تا شام این بود که پاى آینه بنشینند و به سر و صورت خود ور روند، تا مورد توجه هر بى سر و پایى در محیط ادارات ، گوى سبقت از یکدیگر بربایند و به جاى کار و فعالیت سازنده ، مردان همکار خویش را نیز با آرایشها و پوشش هاى محرّک از کار بیندازند و آگاهانه و ناآگاهانه خود را مورد طمع هر بیمار دلى قرار دهند و بالاخره مانند برّه اى در دست گرگ ، با انواع حقه ها و حیله ها، گوهر عفت و عصمت را به رایگان از کف بدهند و به جاى اینکه انسان باشند و انسانى زندگى کنند، تنها وسیله و ابزارى شدند در دست هر شیّادى که از او بهره بردارى جنسى کند.

اینجاست که حجاب و پوشش ، زن را از طمع هر طمّاع و از مکر هر مکار، در امان نگه مى دارد و ریشه بدبختى هاى زن و حتى مرد و جامعه بشرى را مى خشکاند و سلامت روحى زن و پاکى محیط و خانواده و جامعه را تضمین مى کند و نطفه فساد و تباهى فرد و جامعه را که نگاههاى هوس ‍ آلود به بدنهاى نیمه عریان است از بدو تشکیل ، از بین مى برد…

حجاب نقش مؤ ثرى در جهت حفظ بنیان خانواده ، پاکى و سلامتى روحیه ها و در امان نگه داشتن و آرامش و سکینه روح و روان انسانها دارد و جامعه را از خطر بیماریهاى روانى حاصله از شکست در ماجراهاى عشقى حفظ مى کند، چرا که تجربه نشان داده که کم نبوده اند جوانانى که به علّت دل در گرو معشوق نهادن ، و عدم وصال و منجر نشدنش به ازدواج ، و خلاصه ناکامى در عشق ، دست به خودکشى زده یا پناه به الکل و اعتیاد برده ، سرمایه عمر را به ریگان از دست داده اند ویا دچار بیماریهاى روحى و عصبى شده اند و یا در اثر این شکست ، تحرک در درس و تحصیل و کار و فعالیت را از دست داده ، به عنصرى بیکار و ولگرد و طفیلى تبدیل شده اند.
و نیز مى توان نقش مفید حجاب را از این دانست که زنان ، خود بخود از پرداختن به شغلهاى مبتذل و از بین برنده شخصیت و انسانیت از قبیل مانکن شدن یا در کاباره ها به رقص و آواز مشغول شدن و یا در ادارات ملعبه رئیس و هر مرد فاسدى گردیدن … مصون مى مانند.

البتّه آنچه که نباید فراموش کرد این است که قبل از حجاب ظاهرى ، زن و حتى مرد بایستى از حجاب باطنى و قبلى برخوردار باشند و قبل از همه ، مراقب دل و نیت خود باشند و الاّ آن آثار مفید و مثبتى که از حجاب و پوشش مورد نظر است ، بدون حجاب قلبى و باطنى به دست نخواهد آمد یا اثراتش کم مى شود، پس نقش مفید حجاب ، این است که زن قبل از اینکه از بُعد غریزى مطرح باشد، در وهله اول ، انسان است و داراى گرایشها و استعدادهاى عالیه انسانى ، و شارع مقدس نیز همین را براى زن مى خواهد که با قرار دادن پوشش براى زن ، در اجتماع ، زن را از بُعد معنوى و انسانى مطرح کند و از این طریق ، شخصیت معنوى و ملکوتى زن را شکوفا کند .
در آخر به تو می گویم ای زن ومرد مسلمان : شهید راه ولایت و حجاب سرور بانوان دو جهان حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) براى حفظ حجاب و در راه دفاع از امام زمانش امیرالمؤ منین على (علیه السلام) شهید شد.

زیرا وقتى دشمن درب خانه حضرتش را به آتش کشید، در را شکسته خواست وارد خانه شود، الگوى تقوى و حیاء براى آنکه نامحرم او را نبیند، خود را پشت در پنهان نمود، آنگاه دشمن احساس کرد فاطمه (علیهاالسلام ) پشت در است در را چنان فشرد که حضرتش محسن را که شش ماهه بود سقط نمود و به همین حادثه و صدمات دیگر از دشمن ، مریض شد و به شهادت رسید.

اى دختران جوان و اى بانوان شیعه بنگرید که در چه شرایط حساس و سختى بفکر حیا و حجاب و چادر خود بودند و در هیچ لحظه حجاب خود را فراموش نکردند آیا نمى خواهید از مدینه و کربلا درس حجاب واقعى بگیرید آیا نمى خواهید با حیا و حجاب بیشتر و دقیقتر به حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) و خواهران و بانوان و عزیزانش عشق بورزید آیا نمى خواهید حسینى (علیه السلام) باشید آیا نمى خواهید زینبى سلام الله علیها باشید!!؟؟ آیا فاطمه را شناخته ایم ،حضرت فاطمه ای که سلام الله علیها کوثرى است که خداوند به هستى عنایت فرمود. او گرانبهاترین گوهرى است که تقدیم انسانیت شد.

حضرت زهرایی که یک انسان کامل ا، مظهر اسم ستّار خداوند است ، اُم اَبیهاست ، مدینه فاضله وجودى یک زن کامل ، از همه آلایشها و آلودگیها مبّرى است او معصوم است تا در طول همه زمان ها رهبرى همه زنان را به عهده دارد :اى مسلمان ، اى مرد، اى زن ، اى جوان چقدر به امام زمانت (عجل تعالی فرجه الشریف) علاقه دارى ؟ واقعاًحاضر هستى جانت را فداى امام خویش کنى ؟ بیا از فردا صبح یک چادر بردار روى سر خانمت ، دخترت یا خواهرت بینداز، و یا اگر مانتوى هستند، آنها را براى خاطر امام زمانت (عجل تعالی فرجه الشریف) چادرى کن نظر اسلام ملاک ارزش و برترى مسائل زودگذر و ظاهرى نیست ، اگر چه به این امور هم بى توجه نیست ، بلکه نهادهاى پاینده و قابل افزایش مورد توجه است ، آن چیزها ارزش است که زمینه ساز قوا و پایدارى خانواده و نیز سبب تقرب و نزدیکى بخدا باشد ،پس ای زن ومرد مسلمان بیا عهد وپیمان ببند تا آخرین لحظه از آرمانها وارزشهای والای اسلامی دفاع می کنی وامروز که دشمن به دنبال این است که اهداف شوم خود را در جوامع اسلامی خصوصا ملت ایران پیاده کن تا باحجاب وعفاف خود با عزمی سترگ همچون گذشته سد راه دشمن شو وتوطئه های دشمان را کی پس از دیگری خنثی کنی .انشاء الله

حسین بخشی جهت مقاله
تهیه کننده :حسین بخشی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :