لزوم تداوم تعامل و همکاری بین دستگاه های اجرایی و قضایی در زرند

علی صادقزاده با اشاره به وظیفه بسیار مهم و سنگین قوه قضاییه جهت برقراری عدالت و عدالت گستری در سطح جامعه، تعامل و همکاری بین بخشی دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی شهرستان را بسیار مطلوب توصیف کرد و خواستار ادامه این روند در تمامی زمینه ها جهت توسعه روز افزون شهرستان شد.

به گزارش پایگاه خبری زرند نیوز، علی صادقزاده سرپرست فرمانداری با حضور در محل دادگستری زرند با رئیس، قضات و پرسنل دستگاه قضا شهرستان دیدار وهفته قوه قضاییه را به ایشان تبریک و تهنیت گفت.

 در این دیدار، نمایندگان عالی قوای مجریه و قضاییه شهرستان، بر لزوم نظارت شدیدتر و منظم تر اتحادیه ها، تعزیرات حکومتی، بازرسین دولتی و قضایی شهرستان در راستای تنظیم و کنترل بیش از پیش بازار زرند تاکید کردند.

 علی صادقزاده با اشاره به وظیفه بسیار مهم و سنگین قوه قضاییه جهت برقراری عدالت و عدالت گستری در سطح جامعه، تعامل و همکاری بین بخشی دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی شهرستان را بسیار مطلوب توصیف کرد و خواستار ادامه این روند در تمامی زمینه ها جهت توسعه روز افزون شهرستان شد.

 حجت الاسلام محمدی رئیس دادگستری زرند نیز، با اشاره به تدابیر جدید و ویژه قوه قضائیه جهت کاهش آمار مراجعه کنندگان به محل دستگاههای قضایی جهت پیگیری مطالبات و پرونده های قضایی خود، از تاسیس دو دفتر خدمات الکترونیک قضایی در زرند خبر داد و این امر را جهت به حداقل رسیدن حجم مراجعات به دادگستری و شوراهای حل اختلاف شهرستان، بسیار مثمر ثمر دانست.

 در ادامه سرپرست فرمانداری و رئیس دادگستری با حضور در محل دفاتر قضات، دادیاران و بازپرس های مستقر در دادگستری زرند، هفته قوه قضاییه را به سخت کوشان این دستگاه تبریک گفتند.

انتهای پیام/

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :