امام جمعه یزدان آبادازحضور شهدای غواص وتشییع باشکوه پاره های تن ملت گفت.پیام شهداء این است که نبردمیکنیم وخون میدهیم اماتسلیم نمی شویم.

وی درخطبه دوم نمازگفت باتوجه به خشکسالی های اخیر ازمنابع طیبعی حراست کنیم.حجه الاسلام سهرابی امام جمعه بخش یزدان آباد ضمن دعوت همگان به تقوی الهی وکسب فیض ازماه مبارک رمضان ازمردم بخش خواست از این ماه پرفیض کسب معنویت کنندوازحضور روحانیین که برای تبلیغ ازقم ومشهددرمساجدشما ودرکنارشماهستندحداکثر بهره برداری راببرند.

وی از مردم شریف خواست در کلاسهای قران واحکام همت ببشتری معطوف نماییند.وی درخطبه نماز گفت باتوجه به خشکسالی های اخیرکه باکوچکترین نوسانات طوفان گردوخاک بلندشده وزندگی رابرمردم سخت میکند الحمدالله به همت مسولین قسمت غربی بخش نهال کاری شده . لذاازعموم شما میخواهم درحفظ وحراست ان کوشاباشیدتاانشاءالله درآینده ای نزدیک شاهد ببارنشستن این زحمت ها باشیم.

وی درادامه ازتوجه مسولین به تسطیح واسفالت معابربرون شهری تقدیرکرد.

نماز جمعه (1)

خبرنگار : ابراهیم ایزدی یزدان آبادی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :