2015061803172920150618031729(1)

 

زرند نیوز / امروزباحضوردکترامیری وخنجری فرمانداروریییس اداره راه زرند از۳طرح جاده ای با اعتباری بالغ بر۵ میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

آقای دکترامیری درمراسم افتتاح فازاول جاده اسماعیل آبادبه یزدان آبادکه زادگاه ایشان است گفت برای همشهریان عزیزم آرزوی موفقیت میکنم.

وی ابرازامیدواری کردکه باتکمیل این جاده ازبارترافیکی جاده قدیم کاسته وشاهدحوادث غم انگیزنباشیم.

درادامه فرماندار زرند به خبرنگارما گفت : از۹ کیلومترجاده بین یزدان آباد و اسماعیل آباد ۵ کیلومترآسفالت وزیر ترافیک قرارگرفت .

وی افزود تاکنون مبلغ یک میلیاردو دویست میلیون تومان ازاعتبارات دولتی دراین جاده هزینه شده است.

آقای خنجری درمورد لاین دوم جاده سنگ آهن هم گفت: بااعتبارسه ونیم میلیاردتومان توسط بخش خصوصی اجراوزیرترافیک قرارگرفت.

فرماندار زرند در مورد جاده یزدان آبادبه سیریزکه مرکزبخش را به سیریزمتصل میکند افزود : جاده قدیمی که سالیان زیادی از عمر آن گذشته احتیاج به مرمت داشته ، که بااعتباری بالغ بر ۱میلیاردتومان روکش آسفالت آن آغاز  و تا نزدیک ایستگاه راه آهن گل زرد به طول ۱۲ کیلومترانجام شد ، که این مسیرتاکیلومتر۲۳ ادامه خواهد یافت.

201506180317322015061803174120150618031743

خبرنگار : ابراهیم ایزدی یزدان آبادی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :