زرند نیوز / از آنجا که مشترکین همراه اول غالباً از مبلغ فیش های خود به واسطه هزینه های ارسال پیامک های تبلیغی ، تجاری و …. گلایه دارند.

مشترکین تلفن همراه در خصوص سرویسهای ویژه آگاهی کافی نداشته که این موضوع بالا بودن هزینه قبوض تلفن همراه را به دنبال دارد .

برای رفع این مشکل به گفته آقای مهندس محمدی رئیس اداره مخابرات زرند ؛

مشترکین می توانند در خصوص حذف سرویسهای ارزش افزوده به یکی ازاشکال زیر عمل نمایند :

۱- مشترک کلمه off  یاخاموش را به همان سرشماره ای که ازآن پیام ارسال شده ، پیامک نماید .
۲- مشترک می تواند باتماس با (۹۹۹۰ازطریق گوشی همراه) یا (۰۹۱۲۹۹۹۰باتلفن ثابت ) وپس ازبرقراری ارتباط عدد یک وسپس عدد صفرراشماره گیری کرده تا به اپراتور وصل شود و از وی درخواست حذف سرویس های ارزش افزوده فعال را نماید.

حذف پیامهای تبلیغاتی به یکی ازروشهای زیر :
۱-ارسال عدد یک لاتین به سرشماره ۸۹۹۹
۲-استفاده ازکدمیانبر#۸۹۹۹*
۳- تماس با (۹۹۹۰ باگوشی همراه ) یا (۰۹۱۲۹۹۹۰ باتلفن ثابت) که مشترک پس از برقراری ارتباط عدد یک وسپس عدد صفرراشماره گیری کرده تا به اپراتور وصل شود واز وی تقاضای حذف پیامهای تبلیغاتی را نماید .

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :