20150602020632

خبرنگار ما امروز به دلیل خرابی تلفن با مراجعه به مخابرات شهرستان متوجه شد فرد مسئول انجام خدمات یکی از مراکز حومه شهرکه  باید کار ایشان را انجام دهد مرخصی می باشد که به خبرنگار ما گفتند قرار شده یکی از مسئولین مخابرات آخر وقت کارهای این مرکز را انجام دهد.
در باور خبرنگار ما نگنجید که یک مسئول و کار ارباب رجوع !!!؟؟؟
به همین دلیل خبرنگار ما پیگیر شد و مسئول گفت که اگه وقت دارید بیائید با هم بریم کار شما را انجام دهم
خبرنگار ما با ماشین شخصی این مسئول رفتند به مرکز مورد نظر جهت حل مشکل
متاسفانه آقای مسئول کلید درب ورودی را نداشت و فقط کلید وردی ساختمان را داشت ولی با اقدامی غیر منتظرانه از دیوار بالا رفته و کار خبرنگار ما را انجام داد !!!
خبرنگار ما که حیرت زده شده بود از ایشان سوال کردند که شما می توانستید بگید کلید ندارم و کار من را انجام ندهید
چی شد که از دیوار بالا رفتید!!؟
آقای مسئول وظیفه شناس در پاسخ به خبرنگار ما گفتند :
من یک زمانی یک استاد داشتم که سر کلاس به ما گفتند شما همگی یک روزی مسئول خواهید شد و این مسئول شدن مهم نیست . ممکن است در یک خانه یک مریضی باشد و اعضای خانه برای تماس با اورژانس مجبور بشوند به سرکوچه مراجعه کنند و اگر شما کارتان را درست انجام بدهید این فرد از خانه خود با اورژانس تماس می گیرد و این هست که ارزش دارد …
زنده باشی مسئول وظیفه شناس که هدفتنان صرفا انجام وظیفه قانونی نیست
کار شما فراتر از یک وظیفه قانونی است ، امروز دلگرمتر شدیم که در این هیاهوی مشغله ها هنوز افرادی هستند که درد را میدانند، هنوز مسئولینی هستند که برای رضای خدا کار می کنند.
آقای مسئول به شما و مسئولینی که ارثیه شهدا والامقاممان به آنها رسیده که همان پست و مقامشان هست افتخار میکنیم جدا که راه شهدا همین است . از خداوند منان میخواهیم شما را در این راه مستدام تر کند و مسئولین دیگر را هم که از این نعمت بزرگ خدا بهرمند نیستند را بهرمند سازد .

رسول اللّه صلی الله علیه و آله : مَن أصبَحَ لا یَهتَمُّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِمٍ .
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : آن که صبح کند و به کار مسلمانان اهتمام نورزد ، مسلمان نیست .

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :