مصاحبه  باحسین بخشی مسئول روابط عمومی وتبلیغات نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه زرند

متن مصاحبه حسین بخشی مسئول روابط عمومی وتبلیغات نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه زرند که در طول ۷سال متوالی رتبه برتر استان ودو مرحله به جشنواره ما لک اشتر راه پیدا کرده است .به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه روز روابط عمومی وارتباطات

سئوال اول-به عنوان سئوال اول خودتان را معرفی وبگوئید از چه سالی وارد عرصه روابط عمومی وتبلیغات شدید وچگونه به این گونه فعالیتها پرداختید؟

بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدا عرض سلام وادب واحترام دارم  خدمت شما وهمه دست اندرکاران خبرگزاری بسیج در استان کرمان و تقدیروتشکر از شما وهمکاران در روابط عمومی سپاه ثارالله استان که بنده را مورد لطف خود قرار دادند وهمچنین عرض تبریک اعیاد خجسته ماه رجب ،خصوصا مبعث پیامبر اکرم (صل الله علیه وآله وسلم) وپیشاپیش تبریک میلاد سراسر نور امام حسین ،ابالفضل العباس وامام سجاد (علیهم السلام) روز پاسدار وروز جانبازو۲۷ اردیبهشت ماه روز روابط عمومی وارتباطات را به همه همکاران خودم در مجموعه روابط عمومی ،،بنده حسین بخشی متولد ۱۳۵۳ ودرسال ۱۳۷۵ وارد نهاد مقدس سپاه شدم واز همان سال در تبلیغات لشکر ۴۱ ثارالله مشغول خدمت شدم تا اسفند ماه ۷۹ که روابط عمومی به نمایندگی واگذار شد در روابط عمومی وتبلیغات مشغول خدمت شدم و۱۴ سال سابقه در روابط عمومی دارم وحدود ۷سال است که مسئولیت روابط عمومی ناحیه زرند را به عهده دارم ودر طول این ۷سال در بین روابط عمومی نواحی سپاه ثارالله استان کرمان رتبه برتر را بدست آوردم و۲ مرحله هم به جشنواره مالک اشتر راه پیدا نمودم وازاول خدمتم هرکاری به بنده محول شده است با عشق وعلاقه کار کردم واز همه مهمتر از تجربه مسئولین وهمکاران در مجموعه روابط عمومی وتبلیغات استفاده کردم .

سئوال دوم-تا کنون چه دوره های آموزشی ویژه روابط عمومی وتبلیغات را گذارنده اید ومجموعا این دوره هاچه تاثیری در پیشبردامور شما داشته است ؟

بنده ،دوره مبانی روابط عمومی در سال ۹۱در تهران وبا حضور اساتید برجسته روابط عمومی وصدا وسیما ،دوره آموزشی خبرنگاری ،در سال ۹۳ با حضور مسئولین روابط عمومی نواحی کل کشور واساتید برجسته روابط عمومی ،دوره افکار سنجی ونظر سنجی در روابط عمومی،دوره مشتری فرمانی در روابط عمومی،چهار دوره مبانی خبر وخبر نویسی وارتباطات ودورهای آموزشی که از طرف انجمن روابط عمومی شهرستان زرند برگزار شده شرکت کردم وکار فیلم برداری وعکاسی را با کمک همکاران در روابط عمومی فراگرفتم، ولی در زمینه روابط عمومی وتبلیغات استفاده از راهکارها وتجربه همکاران ومسئولین محترم بوده که در طول این سالها که در کنارشان انجام وظیفه می کردم و که اگر موفقیتی داشتم مرهون این عزیزان بوده که جادارد از همه شان تقدیر وتشکر نمایم. وقسمت دوم سئوال هیچ دوره آموزشی بی تاثیر نخواهد بود برای افراد واگر همکاران عزیز برایشان مقدور باشد در دوره ها شرکت ومهمتر ازآن تخصص وتجربه همکاران در زمینه روابط عمومی وتبلیغات استفاده کنند .

۳-رمز موفقیت خودتان را در فعالیتها چه می دانید واگر بخواهید به طور خلاصه سه نکته اساسی را در این خصوص مورد توجه قراردهید کدام است ؟

روابط عمومی کارش به گونه ای است که برای وصول به موفقیت سازمانی ،نباید بدون برنامه حرکت کند ،بلکه باید خیلی هدفمند ،منظم باشدتا بتواند در راستای انجام وظایف، موفقیت حاصل نماید که این موفقیت برای افراد به تنهایی بدست نمی آید بلکه همکاری وپشتیبانی کسانی است که به عنوان یاوران روابط عمومی نقش آفرینی می کنند که مهمترین یاوران روابط عمومی در سپاه وبسیج مسئولین روابط عمومی و خبرنگاران افتخاری حوزه وپایگاههای مقاومت،نمایندگان رسانه های ارتباط جمعی در شهرستان واستان هستند که کار ارسال وانعکاس اخباررا انجام می دهند ودوم حمایت وپشتیبانی فرماندهی ومسئول محترم نمایندگی از روابط عمومی وتبلیغات است که در این جا از همه این عزیزان تقدیر وتشکر کنم .وسه نکته اصلی اول احساس تعهد نسبت به کار روابط عمومی وتبلیغات دوم تعامل و همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها ارتباط جمعی به جهت انعکاس فعالیتها وبرنامه هایی که انجام می شود چراکه در سپاه وبسیج کار هایی فرهنگی زیادی انجام می شود ولی وقتی انعکاس داده نشود فایده ندارد سوم اهمیت دادن به کار خبرنگاران ومسئولین روابط عمومی در حوزه وپایگاههای مقاومت وآنهارا باور وبه آنها بهاء دهیم ونکته آخر روابط عمومی آیینه تمام نمای یک نهاد وسازمان می باشد .بنابراین نباید «بزرگ نمایی» ویا «کوچکنمایی» پیشه کرد ،بلکه بایستی ،مسائل وتنگناها را «همان گونه که هست» منعکس نمودتا مردم از عملکرد سپاه وبسیج باخبر شوند آن موقع ارزش پیدا می کند

۴-ازدیدگاه شما ویژگی یک روابط عمومی موفق وکارآمدکدام است واینگونه روابط عمومی چه نقشی می تواند در تسهیل برنامه های کلان سازمان داشته باشد؟

روابط عمومی ،نقشی بسیار مؤثر دربهبود وضعیت سپاه وبسیج دارد و مسئولین روابط عمومی ،بایستی واجد یک سری خصوصیات و روش های کارآمد دراداره امور وانجام وظائف شغلی باشد تابتواند ،مایه ی پیشرفت کار در نهاد مقدسی چون سپاه وبسیج شوند و بایستی به گونه ای برنامه ریزی کنند که در درجه ی نخست درسپاه وبسیج، نسبت به تثبیت وتقویت جایگاه روابط عمومی اقدام کنند . وخود مسئول روابط عمومی باید به گونه ای انتخاب شود که دارای ویژگی ها یی باشد تا براساس آن ها بتواند موفقیت لازم رادرپیشبرد اهداف سازمانی محقق نماید واعتماد مخاطبان اعم از فرمانده ،مسئول نمایندگی ودیگر مسئولین را در رده های سپاه وبسیج به خود جلب نماید .که مهمترین آن ، اخلاق ومنش متناسب با کار روابط عمومی ،احساس مسئولیت ،تعامل وهمکاری رسانه های ارتباط جمعی برای پوشش وانعکاس اخبار وعملکرد سپاه وبسیج و،نقش موثری در یک روابط عمومی موفق دارند .

۵- به نظر شما اصلی ترین موانع وچالش های فراروی روابط عمومی در سپاه وبسیج در شرایط فعلی کدام است ؟

فکر می کنم کار روابط عمومی هنوز به عنوان یک حرفه در سپاه وبسیج شناخته نشده است وحتی این امردر ادارات وسازمانهای دیگر نیز مشاهده می گردد ولی در نهادی چون سپاه وبسیج و بعد از گذشت چند سال از راه اندازی روابط عمومی در ردها هنوز برخی از فرماندهان شناخت زیادی از روابط عمومی ندارند واهمیت چندانی برای کار روابط عمومی قائل نیستند ورده هایی راداریم که افردای را برای روابط عمومی انتخاب می کنند که چند شغله هستند و نه علاقه ای به کار روابط عمومی دارند ونه به کار روابط عمومی توجیه هستندونکته دیگر اینکه روابط عمومی از نظر امکانات در مضیقه هستند که مهمترین چالش فراروی در رده های سپاه ،کمبود امکانات تخصصی ووسایل سمعی وبصری در روابط عمومی است ،عدم به کار گیری نیروهای متخصص وبا تجربه در روابط عمومی ها ،نگاه نازل برخی فرماندهان ومسئولین به روابط عمومی ،که می طلبد ،فکری برای این کار برداشته شود .

۷- به عنوان سئوال پایانی اگر بخواهید برای خوانندگان ،یک هفته کاری خود رااز صبح شنبه تا عصر پنجشنبه توضیح دهید چه می کنید ؟ بنده به غیر از کار روابط عمومی وتبلیغات ،،تائید محتوا وضوابط شرعی،آماد وهمکاری با فرهنگی سپاه زرند را نیز انجام می دهم ،وبرای کارهایم برنامه ریزی کردم وکارهایی را که باید در طول روز و هفته انجام دهم یاداشت می کنم ،که معمولا کار ویرایش وتایپ اخبار حوزه های مقاومت یکی از کارهای ثابت می باشد ، ارسال اخبار مهم به رسانه های ارتباط جمعی استان ،تهیه بریده جراید مطبوعات وخبرگزاریها ،دریافت اخبار حوزه وپایگاههای مقاومت از طریق،پیام گیر، ،نمابر،پیامک،حضوری وتلفنی ،شرکت در برنامه های مختلف ،فرهنگی،ورزشی،وبرنامه هایی که در ناحیه برگزار می گردد ،پوشش وانعکاس برنامه های مختلف چه در داخل یا خارج از سپاه،،فیلم برداری وعکاسی مناسبتهای مختلف ،ارسال اخبار سپاه وبسیج ازطریق ایمیل به رسانه های ارتباط جمعی ، طراحی وچاپ بنر به مناسبتهابی مختلف شرکت در جلسات مختلف چه در ناحیه وچه در شهرکه از طرف انجمن روابط عمومی شهرستان زرند هرماه برگزار می گردد ،انجام امور محوله تائید محتوا و وضوابط شرعی وآماد که خود تائیدمحتوا کارهایی زیادی دارد که بایدهر روزه انجام شود از کارهای بنده در طول هفته می باشد

به عنوان آخرین سئوال چه توصیه ای به همکاران خود در روابط عمومی دارید ؟بنده به عنوان بردار کوچکترشما چند توصیه به همکاران خود در روابط عمومی دارم ،اول خود را محک بزنیم به عنوان مسئول روابط عمومی ،ما چه کاری انجام دادیم ،اگر می گوئیم فرماندهان ومسئولین نگاهشان به روابط عمومی چیز دیگر است ما حرکت کنیم ،ما که مسئول روابط عمومی هستیم چند بار انعکاس اخبار را به فرماندهان ومسئولین وحتی حوزه های مقاومت دادیم ،بنده یکی از کارهایی که انجام می دادم بعد از برگزاری مناسبتهای مهم،گزارش اقدامات انجام شده توسط روابط عمومی را به صورت بولتن خدمت فرماندهی ومسئول نمایندگی بود ،،همین کارها باعث می شود نظر فرماندهی وهمه مسئولین نسبت به جایگاه روابط عمومی عوض شود ،دوم در همه شهرستان های استان هفته نامه چاپ می گردد ،نمایندگان رسانه های ارتباط جمعی اعم از صدا وسیما ومطبوعات وخبرگزاری است ،آنها را شناسایی وبا آنها تعامل وهمکاری کنیم چرا آنها به عنوان بهترین خبرنگاران افتخاری شما خواهند بود ودر کنارش بحث تشویق نمایندگان ، خبرنگاران ومسئولین روابط عمومی حوزه های مقاومت،شرکت در دوره های مختلف آموزشی ،نشست هم اندیشی با نمایندگان رسانه ها ومسئولین روابط عمومی ادارات ونهادها ،ایجادفضای رقابت سالم بین خبرنگاران ومسئولین روابط عمومی ، که می تواند راهگشا باشد .در پایان ازنماینده خبرگزاری بسیج در استان کرمان ،مسئول محترم روابط عمومی وتبلیغات سپاه ثارالله استان کرمان ،جناب سرهنگ کارنما وهمه همکاران در این مجموعه تقدیر وتشکر می کنم واز خداوند می خواهم که شما را در این راه موفق بدارد

اللهم وفقنا لما تحب وترضی

خدایا چنان کن سرانجام کار         تو خوشنود باشی وما رستگار

تهیه وتنظیم :قاسم شمس الدینی مسئول خبرگزاری بسیج در استان کرمان

این خبر را به اشتراک بگذارید :