جایگاه روابط عمومی ویک روابط عمومی کارآمد

امام خامنه ای (مد ظله العالی) :در خصوص روابط عمومی

روابط عمومی ها در بخش های مختلف باید فعال عمل کنند …..جای خالی روابط عمومی‌ها باید روشن شود و باید روشن شود منظور از رابطه با مردم چیست. یعنی مردم باید از ما چه چیزهایی بدانند.بعضی معتقدند که روابط عمومی‌ها بایستی حقیقت مطلب در مورد دستگاه‌ها را بیان کنند زیرا مردم انتظار و توقع دارند که همه واقعیت‌ها را بشنوند. بعضی هم عقیده دارند علاوه بر گفتن این حقیقت باید نظر مردم نسبت به آن وزارتخانه نیز مشخص و منعکس شود. عده‌ای می‌گویند تنها چیزهای امیدبخش را باید به مردم گفت و مطالب یأس‌آفرین را نباید ارایه داد.روابط عمومی‌ها باید روش خود را از بین این سلیقه‌ها انتخاب کنند.

۲۷اردیبهشت ماه روز ارتباطات وروابط عمومی بر همه همکاران وفعالان عرصه روابط عمومی مبارکباد

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

جایگاه روابط عمومی ویک روابط عمومی کارآمد چه ویژگی هایی دارد؟

امروز هیچ سازمان ویا ارگانی را نمی توان یافت که بدون مجموعه روابط عمومی بتواند کاملا به اهداف خود دست یابد ،به فعالیتها استمرار بخشیده وحرکت سهل وسریعی داشته باشد .روابط عمومی با مجموع فعالیتهای خود ؛به نیازهای روحی کارکنان از جمله :محبت واحترام کذاشتن،دانستن وفهیمدن،توجه وتمجید ودردل ونیاز معاشرت ،پاسخ می دهد واز طرفی در تغییر ویا تثبیت افکار دورن سازمان با استفاده از ابزارها وتکنیکتهای خاص خود ایفای نقش می کند .

روابط عمومی به عنوان بازوی قوی در کنار مدیریت یک مجموعه ؛در تبیین اهداف سیاستهای سازمان ومدیریت با برگزاری جلسات ،انتشارمجلات درون وبرون سازمانی نیز با استفاده از رسانه های ،اقدام نموده واز طریق افکار سنجی به ذهنیت ومشکلات کارکنان پی برده وبا تاثیر گذاری بر مدیریت در حل مشکلات تلاش می کند واز همه مهمتر روابط عمومی با پاسخگویی به نیازهای اجتماعی ،روحی وروانی کارکنان ،نقش مهمی درانگیزه وهمبستگی کارکنان ایفا می کند .

گرچه امروز جایگاه روابط عمومی یک اصل مهم در ادارات وسازمانها به شمار می رود وبه عنوان چشم وگوش وزبان گویای یک سازمان است ،اما نگاه نازل برخی مدیران به روابط عمومی،عدم بکارگیری نیروهای متخصص وبا تجربه ،کمبود امکانات وبهره نگرفتن از تکنولوژی پیشرفته ،عدم پوشش عملکرد وفعالیتهای ،ادارات وسازمانها،کارخانجات ، ونهادها،توسط برخی مسئولین روابط عمومی در رسانه های ارتباط جمعی ،استفاده نکردن از توان اداره وسازمان وپتانسیل های موجود توسط مسئولین روابط عمومی از آسیب های روابط عمومی در ادارات وسازمانها می باشد ،گرچه در چند سال گذشته اقداماتی در خصوص جایگاه وکار روابط عمومی انجام شده ولی هنوز هستند ادارات وسازمانهایی که جایگاه وپست روابط عمومی دیده نشده است ویکی از پرسنل امور اداری و..در کنار کاری که انجام می دهد پست دوم ویاسوم به عنوان مسئول روابط عمومی داده شده بدون امکانات تخصصی در این حوزه ،که می طلبد مسئولین به صورت ریشه ای در این خصوص اقدام نمایند .

روابط عمومی کارآمد چه ویژگی هایی دارد؟

روابط عمومی ،نقشی بسیار مؤثر دربهبود وضعیت سازمان ها وایجاد تعامل بین مجموعه ای وبرون سازمانی دارد. مسئول روابط عمومی درهردستگاه وسازمان دولتی وخصوصی ،بایستی واجد یک سری خصوصیات و روش های کارآمد دراداره امور وانجام وظائف شغلی باشد تابتواند ،مایه ی پیشرفت کاری درادارات وسازمان ها گردد.روابط عمومی، از زمان های قدیم تا قرن۲۱ ،تغییرات شگرفی  را به خود دیده است .روابط عمومی قرن ۲۱، بسیار پیچیده تر از روابط عمومی های قبل از آن است و تحولات فراگیر دنیای معاصر مسئولیت های بیشتری را متوجه کارگزاران روابط عمومی می کند .اگر بخواهیم روابط عمومی درحد مطلوبی ومتناسب با شرائط قرن۲۱نقش آفرینی کند ،بایستی به گونه ای برنامه ریزی شود که در درجه ی نخست درهرسازمانی، نسبت به تثبیت وتقویت جایگاه روابط عمومی اقدام گردد.درمراتب بعدی ،تدوین ساختار واساسنامه روابط عمومی ، درنظر گرفتن نیروهای کافی برای انجام وظائف مربوطه ومجهز شدن به ابزارهای نوین ارتباطی مورد توجه قرار گیردتا روابط عمومی بتواند از عهده ی مسائل گسترده دنیای معاصر برآید و راهنمای خوبی برای مجموعه کاری  ومخاطبان  گردد .

روابط عمومی کارآمد چه ویژگی هایی دارد؟

مدیر روابط عمومی باید به گونه ای انتخاب شود که دارای ویژگی ها یی باشد تا براساس آن ها بتواند موفقیت لازم رادرپیشبرد اهداف سازمانی محقق نماید واعتماد مخاطبان اداره وسازمان را نیز به خود جلب نماید . دراینجا برخی از ویژگی های  لازم برای انتصاب مسئول روابط عمومی ذکر می شود :

۱- مهارت فنی

۲- دانش ومهارت تخصصی

۳-سوابق تجربی موفق

۴- توانمندی های فردی نظیر پژوهش افکار عمومی ،سخن وری ،قدرت بیان ،قلم توانا ،توانمند درتجزیه وتحلیل مسائل ،دارای سعه صدر  که درپرتو آن ها بتواند تعامل مطلوب ومؤثری را درروابط سازمانی برقرار کند

۵- اخلاق ومنش متناسب با حرفه روابط عمومی

۶- احساس تعهد نسبت به سازمان وجامعه

وظایف روابط عمومی موفق :

گرچه مجموعه وظایف یک روابط عمومی ،به روش های کلیشه ای دنیای ارتباطات وتبلیغات ختم نمی شود ،وهرگز نمی توان آن ها را محدود ومحصور دریک سری رفتار وبرنامه ها کرد ،اما روابط عمومی برای وصول به موفقیت سارمانی ،نباید بدون برنامه حرکت کند ،بلکه باید خیلی هدفمند ،منظم وقاعده مند  باشدتا بتواند در راستای انجام وظایف، موفقیت حاصل نماید .دراینجا به بعضی از وظایف یک روابط عمومی با رویکرد نوین ومتمایل به «قرن ۲۱ »به صورت مختصر پرداخته می شود :

۱-ارائه مشاوره های مؤثر به مدیران ارشد سازمان

۲-حفاظت از حریم سازمان در مقابل جوسازی ها، خلاف گویی ها، دروغ پردازی ها، تهدیدها و … این در

حالی محقق می شود که مدیر روابط عمومی خود مبرا از این مسائل باشد.

۳-همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها.

۴-برگزاری جلسات داخلی بین کارکنان و مدیران به صورت ماهیانه یا فصلی.

۵-ارتباط تنگاتنگ با اینترنت ،خبرگزاری ها ،وب سایت ها و وبلاگ ها

۶-توجه به اطلاع رسانی آنلاین وداشتن حداقل یک سایت ویا وبلاگ تخصصی برای  سازمان واداره

۷-ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان.

۸- انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم ممیزی نمودن آن به مسئولان و دریافت بازخورد آن جهت ارائه به کارکنان.

۹-روابط عمومی موفق، نه ،«توجیه گر»است ،نه «تبیین گر» ،بلکه «تحلیل گر» است .

۱۰-صداقت درکار روابط عمومی ،نقش بسیار مهم و سازنده ای دارد وسبب جلب اعتماد می شود.پس

نباید «صداقت کاری» را حتی برای یک لحظه  از نظر دورنگه داشت.

۱۱-روابط عمومی ، مهندسی ارتباط رضایت مندانه و پایدار است .پس مسئول روابط عمومی باید

دربرقراری  «ارتباط رضایت مندانه »بین دستگاه متبوع ومخاطبان بکوشد.

۱۲-روابط عمومی آیینه تمام نمای یک مؤسسه می باشد .بنابراین نباید «بزرگ نمایی» ویا «کوچک

نمایی» پیشه کرد ،بلکه بایستی ،مسائل وتنگناها را «همان گونه که هست» منعکس نمود.

۱۳-چاپ بروشور پیام های آموزشی، پژوهشی و دیگر فرآورده های سازمانی.

۱۴-خروج روابط عمومی از موضع «انفعالی» به موضع «فعال»

۱۵-برای شرکت در مراسم و مناسبت های مختلف دعوت از خبرنگاران  فراموش نشود.

۱۶- موضع گیری شخصی و سیاسی  در تنظیم خبر دخالت داده نشود .

۱۷-اجرای سیستم مکانیزه خبر رسانی ( روابط عمومی الکترونیک )  جدی گرفته شود .

۱۸-باید به تمامی رسانه ها و خبرنگاران آنها احترام گذاشت ، تبعیض بین خبرنگاران باعث دلسردی

خبرنگاران نسبت به روابط عمومی و عدم انعکاس مناسب اخبار خواهد شد .

۱۹-این هنر روابط عمومی است که به اندازه قابلیت و توان رسانه ها از آنها به نفع سازمان بهره ببرد.

۲۰-مسئول روابط عمومی باید با نصب العین قراردادن عبارت مشهور « خیر الکلام ما قل و دل» و تنظیم

اخبار در حجم کم ، و بیان اصلی ترین و مهمترین عناصر خبری «کوتاه نویسی» را تجربه نماید.

۲۱-خوش برخورد بودن ،لازمه ی کار روابط عمومی است .

۲۲-سرعت عمل وایفای نقش مؤثر وارزنده درمواقع حساس وبحرانی ،عامل بسیار مهمی درموفقیت

وکارآمدی یک  روابط عمومی است .

۲۳-مدیریت تابلوی اعلانات وبه روز کردن مطالب آن

۲۴-برقراری تعامل مطلوب وسازنده بین اداره یاسازمان مربوطه با سازمان ها ،ادارات،نهادها واشخاص

حقیقی وحقوقی

۲۵-تهیه گزارش فعالیت  واحدها وجمع بندی آن به صورت گزارش ماهانه ،فصلی وسالانه

۲۶-پاسخگو کردن دستگاه اداری وخصوصی دربرابر مخاطبان وقائل شدن احترام برای ارباب رجوع و

افکارعمومی

منابع :

۲-http://www.harkat.com/-مقاله آقای محمد محبی- منبع : همشهری-یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۴

۳-http://kazemidinan.blogfa.com/-مقاله غلامرضا کاظمی دینان باعنوان «وظائف روابط عمومی »

۵-مقاله علی غلامیان -روابط عمومی درقرن۲۱-http://ravabetmodern.blogfa.com/

 

حسین بخشی جهت مقاله

تهیه وتنظیم : حسین بخشی

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :