نتایج روز سوم و چهارم مسابقات فوتسال لیگ ۳ کشور گروه ۸ 

 

روز سوم

روز سوم مسابقات فوتسال گروه ۸ لیگ دسته سه کشور در سالن امام علی (ع ) روح آباد برگزار شد و نتایج زیر حاصل شد.

 

امید دهقاید بوشهر           ۱                  بیمارستان امام رضا(ع) بندرعباس     ۱

پرسپولیس زابل               ۴                     آساره اندیمشک                          ۲

پارسا کوهدشت لرستان   ۵            فراگیر سرو قامت ابرکوه                           ۲

 

تیم صنعت آهن زرند در این روز استراحت داشت.

 

روز چهارم

تیم صنعت آهن زرند گام سوم را در مسابقات فوتبال لیگ دسته ۳ کشور با موفقیت برداشت تیم صنعت آهن در روز سوم مسابقات استراحت داشت و در روز چهارم و سومین مسابقه خود رقیبش بیمارستان امام رضا (ع) بندرعباس را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دهد نتایج روز چهارم مسابقات به شرح زیر است :

پرسپولیس زابل                ۳                 فراگیر سرو قامت ابر کوه                 ۰

پارسا کوهدشت لرستان    ۶          امید ده قاید بوشهر                               ۲

صنعت آهن زرند                ۴              بیمارستان امام رضا (ع) بندرعباس      ۲

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :