برنامه زمانبندی برگزاری مسابقات فوتسال گروه هشت  لیگ ۳ کشور اعلام شد

 

برابر اعلام اداره ورزش و جوانان شهرستان زرند این مسابقات با حضور هفت تیم از ۱۹اردیبهشت لغایت ۲۵ اردیبهشت در سالن امام علی روح آباد برگزار می گردد ، نماینده استان کرمان در این مسابقات تیم صنعت آهن زرند خواهد بود.

دیدار دو تیم ساعت گروه تاریخ ردیف
پرسپولیس زابل- بیمارستان امام رضا بندرعباس ۱۴ هشت ۱۹/۲/۹۴ ۱
فراگیر سرو قامت ابرکوه-آساره اندیمشک ۱۶ هشت ۱۹/۲/۹۴ ۲
صنعت آهن زرند- پارسا کوهدشت ۱۸ هشت ۱۹/۲/۹۴ ۳
فراگیر سرو قامت ابرکوه-امید دهقاید ۱۴ هشت ۲۰/۲/۹۴ ۴
آساره اندیمشک- پارسیا کوهدشت ۱۶ هشت ۲۰/۲/۹۴ ۵
صنعت آهن زرند- پرسپولیس زابل ۱۸ هشت ۲۰/۲/۹۴ ۶
امید دهقاید – بیمارستان امام رضا بندرعباس ۱۴ هشت ۲۱/۲/۹۴ ۷
پرسپولیس زابل-آساره اندیمشک ۱۶ هشت ۲۱/۲/۹۴ ۸
پارسا کوهدشت – فراگیر سرو قامت ابرکوه ۱۸ هشت ۲۱/۲/۹۴ ۹
فراگیر سرو قامت ابرکوه- پرسپولیس زابل ۱۴ هشت ۲۲/۲/۹۴ ۱۰
پارسا کوهدشت- امید دهقاید ۱۶ هشت ۲۲/۲/۹۴ ۱۱
صنعت آهن زرند- بیمارستان امام رضا بندرعباس ۱۸ هشت ۲۲/۲/۹۴ ۱۲
بیمارستان امام رضا بندرعباس-آساره اندیمشک ۱۴ هشت ۲۳/۲/۹۴ ۱۳
پرسپولیس زابل- پارسا کوهدشت ۱۶ هشت ۲۳/۲/۹۴ ۱۴
صنعت آهن زرند – امید دهقاید ۱۸ هشت ۲۳/۲/۹۴ ۱۵

 

خبرنگار: اکبرابراهیمی زرندی

این خبر را به اشتراک بگذارید :