به نام خدا

                                     حضرت زینب (سلام الله علیها)جلوه های عاشورایی وحجاب

 به مناسبت شهادت شهید مطهری ،هفته عقیدتی سیاسی در سپاه وبسیج وهفته معلم و وفات حضرت زینب (سلام الله علیها)

امام علی (علیه السلام ) فرمودند:

در آخرالزمان و نزدیک روز رستاخیز که بدترین زمانهاست ، زنان ولگرد آراسته ، عریان ، بیگانه از دین آشکار شوند که در پی فتنه ها هستند و هوسباز و به شهوت ها تمایل دارند و به لذت ها شتابان هستند. آنان حرام ها را حلال می دانند و به دوزخ همیشگی گرفتار خواهند شد .                   .مکارم الاخلاق ، جلد اول ، ترجمه و نگارش : محمد حسین رحیمیان … صفحه ۵۸۱

ای اسوه نمونه دخت علی (علیه السلام ) بانوی صبر وای شیرزن کربلا زینب جان (سلام الله علیها)

زینب جان(سلام الله علیها) ،تو آن کسی بودی که چادرت راهمانند فرزندنت دوست می داشتی که اگر خدای ناکرده از سرت می افتاد همانند کسی بودی که فرزندش را از دست داده،تو که به خاطر کنده شدن چادران اهل بیت برادرت امام حسین (علیه السلام ) گرسیتی وآنان را مورد لعن ونفرین قرار دادی !تو که چادرت همانند درختی به تو تکیه کرده واورا دوست داری ،تو که دختر علی وفاطمه (علیهم السلام ) بهترین وپرهیزکارترین بندگان نزد خداوند بودی. زینب جان! در روایت خواندم که هر وقت می خواستی به زیارت قبر شریف جدت رسول خدا (صل الله علیه وآله وسلم) مشرف شوی شبانه از منزل خارج ، در حالی که امام حسن (علیه السلام) در طرف راست و امام حسین (علیه السلام) در طرف چپ تو و امیرالمومنین (علیه السلام) در جلو حرکت می کردند و هنگامی که به قبر شریف رسول خدا ((صل الله علیه وآله وسلم) نزدیک می شدی پدرت جلوتر می رفت و نور چراغی را که بالای سر پیامبر (صل الله علیه وآله وسلم) بود کمتر می نمود. یک مرتبه امام حسن (علیه السلام) علت این کار را از آن حضرت سوال نمود ، حضرت علی (علیه السلام) در جواب فرمود : می ترسم ( کسی زیارت آمده باشد) و به خواهرت زینب نگاه کند ،تو که درس زندگی ودین نزد استادان بزرگ بشر آموختی ،تو که اسوه صبری تو که در صحرای کربلا اهل بیتت (علیه السلام ) را در جلوی چشمانت به شهادت رساندند وبه همه درس آموختی ، ولی ذره ای از ایمان وتقوایت کم نشد وخم به ابرونیاوردی ،تو زینبی (سلام الله علیها) که بعد از مادرت زهرا (سلام الله علیها) اولین آخرین زن بزرگ جهانی،که همانند دفتری پراز خاطره های سختی ،تو که مانندمادرت زهرا (سلام الله علیها) غریبی ،مادری که قبراو بی نشان است ، ولی توقبر داری ولی امروز زیر دست پای دشمنان اهل بیت (علیه السلام ) است.

تو همانند خورشیدی وبه همه گرما وبه زندگی ها آرامش می دهی .

می دانم دل شکسته وپژمرده ای،می دانم هر لحظه برای شیعان پدرت دعا می کنی واز خداوند متعال می خواهی آنان را به راه راست هدایت کند،می دانم که از دختران وزنان شیعه می خواهی که چادرشان را همانند فرزند دوست بدارند،ولی افسوس اینگونه نیست .دلم شکسته وغمگین چون ودختران را که هدیه خداوند متعال به پدر ومادر هستند بازیچه دست هوس بازان داده اند ،دخترانی که از کانون گرم خانواده رانده شدند وبه سمت روابط خارج از عرف رفته اند .آیا آنان می دانند حجابشان زره است برای در امان ماندن از آزار واذیت های سود جویان وهوس بازان،شاید اینجا مقصر پدر ومادر باشند که نتوانستند هدیه خداوند متعال را به خوبی تربیت کنند ،مگر شما نمی دانید که اینها امانت هستند در نزد ما ونباید در امانت خیانت کنید .

.روی سخنم باشماست ،شمایی که باعث دل شکستن مادرم می شوید که می گوید آیا این دختران شیعه علی (علیه السلام ) هستند ،آیا همین ها هستند امانت های خداوند واز خداوند متعال می خواهیم که به پدر ومادرها کمک کند که در امانت خیانت نکنند.

خواهرم روی سخنم با شماست! شما دختران پاکدامن ونجیب که قلبی همانند آئینه شفاف وزلال دارید ،چرا قلب خود را پر از سیاهی شیطان می کنید،چرا راهی را که حضرت زهرا وحضرت زینب (سلام الله علیها) از ما خواستند نمی روید،چرا خودتان را برای دیگران می دانید،،چرا شماکه نوگلی شکفته هستی خودت را پژمرده کرده وزیر دست وپای دیگران می دانید،چرا عزت نفس نداری،آره از تومی پرسم،آیا می دانی قلب ودلم را شکستی؟،از تو می خوام عزت خودت را بدانی که زنان چه عزت وجایگاهی در جامعه وخانواده دارند،چرا که رسول خدا (صل الله علیه وآله وسلم ) هرگاه مادرم فاطمه را ملاقات می کرد،دست اورا می بوسیدومی گفت فاطمه مایه آرامش من است،

آیا می دانی تو باید در مقابل نعمتی ها ی خداوند سپاسگذار باشی،می دانی که تو چندین جوان پاک را تحریک وسمت گناه وشیطان کشاندی،می دانی گناه تو چقدر سنگین است،بدان که تو راه برگشت داری ،چرا خودت را عروسک خمیه شب بازی دیگران کرده ای،خودت را حفاظت نکرده ای ،وچرا چرا چرا!!!وچرا باعث بهم ریختن زندگی دیگران می شوی،چرابا لبخند های زیبا وشیرین ومضحکه برای دیگران گناه فراهم می کنی،چرا غرور نداری،چرا از خدا شرم نمی کنی،وبدان فردای قیامت در مقابل چادرت شرمنده وسرافکنده ای ؟چرا به فکر شب اول قبر ومعاد نیستی وچطور می خواهی جواب دهی!خواهرم !!تو یگ گلی ،گلی که محافظ دارد نه یک برگ ونه یک گل بی محافظ ،چرا از خودت مواظبت نمی کنی وتن به هو وهوس شیطان می دهی،مگر نمی دانی ما خاندان نبوت سیلی خودریم ولی چادر از سر نیفکندیم،از خدا شرم کن که فردای قیامت جوابی نداری .می دانم پیشمان می شوی اما دیگر پشیمانی سودی ندارد.

خودت جواب بده توچه سودی می بری که به دنبال آرایش زننده ،لباس تنگ وچسبان می پوشی وبه خیابان می روی وبا صدای بلند قهقهه می زنی تا دیگران را به خودت جلب کنی ،تو فردای قیامت با اعمالی که انجام داده ای ،جلوی مادرم زهرا شرمنده ای.به من بگو !آیا میتوانی جواب چند خانواده را که از هم پاشید ه ای بدهی،چگونه جواب اشک کودکان این خانوادها را می دهی،چرا حیا وعفت نداری ودیگر با وقار ومتین نیستی،نمی دانم به چه امیدی زنده ای که فقط خوشحالی دیگران به تو بگویند با کلاس!ازتومی خواهم که دیگر بنده شیطان نباشی !دیگر عروسک نباشی وخمیه شب بازی نکنی در مقابل دیگران،آخه مگر عروسک هستی که هروز دست به دست می شوی،با این کارها اینقدر دل مادرم زهرا را نلرزان

وای پدر وبرادران غیرت شما کجا رفته ،حیا وعفت شما کجا رفته ؟ ،به شما میشه بگیم مرد که زنان ودختران خود را بزک کرده ودر جامعه عرضه می کنید ،مواظب ومراقب باشید ،امروز دشمن با طرح اسلام زدایی وتسلط برکشورها از قوی ترین حربه شیطانی وترویج فساد وبی بند باری،بی عفتی از جاذبه های جنسی استفاده کرده تا حجاب وعفاف زن ومرد مسلمان را بگیرد وبا تضعیف عفاف فاطمی وزینبی (علیهم السلام ) وتریج آزادی واختلاط ومعاشرتهای بی قید وبند جوانان ونوجوانان عزیز ما که سرمایه های اصلی این مملکت هستند نشانه رفته است .

ودر آخرخدایا به زنان ودختران ما حیا وعفت فاطمی وزینبی (سلام الله علیها) وبه مردان ما غیرت علوی وحسینی (علیهم السلام ) عنایت کن

“خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی وما رستگار”

تهیه کننده : دانش آموز بسیجی واحد دبیرستان شاهد زرند

فاطمه بخشی

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :