گزارش تصویری روز دوم مراسم معنوی اعتکاف در زرند

از پشتیبانی تا افطار معتکفین

IMG00001 IMG00002 IMG00003 IMG00004 IMG00005 IMG00009 IMG00010 IMG00011 IMG00012 IMG00013 IMG00014 IMG00015

این خبر را به اشتراک بگذارید :