در راستای تاکید استاندار کرمان و اقدام شورای حفاظت از منابع اب که ماهیانه به طور منظم برگزار میشود. طرح هوشمند سازی کنتور موتور پمپ آب کشاورزی  تا پایان سال جاری اجرا میشود

حبیب الله خنجری فرماندار زرند با اعلام این خبر افزود در راستای حفاظت از منابع ابی دشت زرند اقدامات ارزشمندی صورت گرفته واز ۶۶۰ حلقه چاه  کشاورزی تاکنون بر روی قریب ۱۴۰ حلقه چاه اب کشاورزی کنتور هوشمند نصب شده است.و تمامی چاههای اب کشاورزی این شهرستان  تا پایان سال جاری هوشمند سازی میشود.

وی نصب کنتور هوشمند ، خاموشی چاههای اب کشاورزی در فصولی که درخت نیاز به اب ندارد،تقلیل ابدهی چاههای مجاز مطابق پروانه ،و پلمپ چاههای غیر مجاز از جمله اقدامات شورای حفاظت از منابع ابی شهرستان زرند اعلام کرد

وی تقلیل ابدهی چاههای مجاز در حد پروانه توسط اکیپ های اداره ابیاری به صورت سرزده  و خاموش کردن چاه در سه مرحله  که ۲۱ میلیون متر مکعب در مصرف اب صرفه جوئی شده است. را از دیگر اقدامات شورای حفاظت از منابع ابی عنوان کرد.

فرماندار زرند افت ابهای زیر زمینی در دست زرند سالیانه ۱متر۳۰ سانتی متر اعلام کرد .

و افزود در شهرستان زرند ۶۶۶حلقه چاه وجود دارد که عمده انها در بخش کشاورزی است .

وی گفت در حال حاضر ۱۸۰ میلیون متر مکعب اب در دشت زرند برداشت میشود که از این مقدار ۱۰۰میلیون متر مکعب به سفره های اب زیر زمینی تغذیه میشود و۸۰ میلیون متر مکعب کسری داریم.

مسیر اصلی تغذیه سفره های اب زیر زمینی زرند از مسیر کرمان مشهور به رودخانه ماهانی است که بر اثر چاههای حفر شده درمسیر اصلی تغذیه تاثیر چندانی در سفره های اب زیر زمینی دشت زرند ندارند و دشت زرند از طریق مسیرهای فرعی تغذیه میشود.

وی حداکثر عمق جاههای اب کشاورزی را ۴۲۰ متر و متوسط عمق را ۲۵۰ مترعنوان کرد.

.فرماندار زرند از کشاورزان منطقه خواست فرهنگ غلط ابیاری سنتی را کنار بگذارند و اجراب ابیاری های نوین را اجرا نمایند وبه سمت کشت های محصولات کم اب روی اورند.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :