قریب ۴۰ نفر از دانش اموزان مدرسه فرهنگیان شهرستان زرند دچار مسمومیت شدند
علی صادق زاده معاون فرماندار زرند در پی مسمومیت واسهال خونی قریب ۴۰ دانش اموز مدرسه فرهنگیان زرند گفت در این راستا جلسلت متعدد بحران در شبکه بهداشت و درمان زرند با حضور نمایندگان اموزش و پرورش و مسئولین بهداشت و درمان برگزار شده است و علت در دست برسی است در راستای سلامت جامعه حساسیت ویژهای داریم و چنانچه احیانه کوتاهی از هر فردی مشخص شود به شدت برخورد قانونی صورت می گیرد .
وی گفت این تعداد دانش اموزان در بیمارستانهای امام علی و سینا زرند بستری شده اند و شماری از انها مرخص و شماری از انها تحت درمان هستند .

این خبر را به اشتراک بگذارید :