علی میرزائی رئیس اداره منابع طبیعی

در ایام تعطیلات نوروزی امسال با بهره گیری از کلیه امکانات و نیروهای اداره منابع طبیعی شهرستان زرند وانجام عملیات گسترده گشت و مرافبت ضمن جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی نسبت به خروج ۷۵۰ واحد دامی غیر مجاز از سطح مراتع این شهرستان اقدام شده است.

علی میرزائی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان زرند با اعلام این خبر افزود مساحت شهرستان زرند ۵۴۷هزار ۷۸۰ هکتاراست که بالغ بر ۸۰ درصد ان را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می دهند و ۲۰ هزار هکتار عرصه های جنگلی ،۳۸۰ هزار هکتار مراتع و مابقی را عرصه های بیابانی تشکیل می دهند و این اداره به تنهایی قادر به حفظ ،احیا و توسعه عرصه های طبیعی این شهرستان نیست و لذا نیازمند مشارکت همه مردم خصوصا ساکنین حوزه های ابخیز و همکاری سایر مسئولین می باشیم تا در اینده شاهد طبیعتی سرشار از سرسبزی و به دور از هرگونه بی مهری به ان باشیم.

اقای میرزائی در خصوص جنگل کاری گفت ۲طرح مدیریت منابع جنگلی در مناطق سبلوئیه ، ده علی رضا  جمعا به مساحت ۱۱ هزار هکتار تهیه گردیده و در سنوات گذشته نیز با کشت گونه های نظیر بادام کوهی ،بنه وقرق عرصه های جنگلی بخشی از محدوده طرح احیا شده است که نیاز است در سال جاری نیز برای ادامه عملیات احیا عرصه های جنگلی تخریب شده اقدام گردد .

وی در خصوص اجرای طرح ممیزی اراضی گفت این طرح مراحل پایانی خود را میگذراند و در سال جاری کل اراضی ملی و مستثنیات شناسائی و پس از تفکیک سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت و به نمایندگی سازمان جنگلها ،مراتع و ابخیز داری صادر میشود .

وی گفت تاکنون با همکاری اداره ثبت و اسناد و املاک ۳۷۸ هزار هکتار از اراضی ملی و ۷۸ هزار هکتار از اراضی موات سند دار شده اند و تقریبا حدود ۲۵ هزار هکتار از عرصه های طبیعی بایستی مراحل ثبت مالکیت دولت و اخذ سند انجام شود .

رئیس منابع طبیعی زرند در خصوص ممیزی مرتع گفت کار حاکمیتی است و امسال به صورت ۱۰۰ درصد اجرا میشود و در این طرح دامداران ذیحق و محدوده مراتع مشخص و پس از تایید نسبت به صدور پروانه چرای دام اقدام می شود و پس از ان تهیه و اجرای طرحهای مرتع داری از اولویتهای مهم این اداره بشمار می رود.

میرزائی در بحث بیابان زدایی گفت مناطق شمال شهرستان به دلیل فرسایشهای بادی و هجوم شن های روان بحرانی است که در سالهای گذشته میزان ۱۵۰ هکتار در منطقه فتح اباد و شریف اباد تاق کاری شده که در سال جاری نسبت به ادامه عملیات و نگهداری نهالهای کشت شده برنامه ریزی شده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :