به نقل از پایگاه خبری خانه خشتی رفسنجان مسابقات قوی ترین مردان استان کرمان در شهرستان رفسنجان برگزار شد

در این رقابت مرتضی مکی آبادی از سیرجان نفر اول، حمید سیستانی از رفسنجان نفر دوم و حمید پاژنگ از زرند نفر سوم شدند

Ghavitarin_6546631

 

منبع : پایگاه خبری خانه خشتی رفسنجان

این خبر را به اشتراک بگذارید :