جشنواره اختتامیه مسابقات فرهنگی و هنری دانش اموزان با حضورگروه های برگزیده در سال آمفی تئاتر ارشاد اسلامی برگزار شد

گفتنی است در رشته سرود متوسطه دور اول دبیرستان های شاهد ،فرزانگان و عفاف رتبه اول تا سوم را کسب کردند
متوسطه دور دوم دبیرستان های کوثر شاهد وولایت رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
 بر گزیدگان تک نوازی متوسطه دور اول :پیانوفاطمه نخعی از دبیرستان فرزانگان سنتور سحر سهرابی از دبیرستان فرزانگان گیتار مائده ملک زاده از دبیرستان فرزانگان بر گزیده تک نوازی دوره دوم گیتار محجوبه شادمانی از دبیرستان کوثر.
 در سی و سومین جشنواره سرود آقایان محمد مهدی نگارستانی ،جواد آرمان ،فرشید عباس علیزاده وخانم معصومه رستمی به عنوان هیات داوران به بررسی ،ارزیابی وانتخاب آثارارائه شده در جشنواره پرداختند در تئاتر متوسطه اول دبیرستان شاهد فکوری و ریحانه در رشته های گروهی رتبه ها ی اول تا سوم را کسب کردند در رشته تئاترمتوسطه دور دوم هنرستان الزهرا رتبه اول دبیرستان های زینبیه و فرزانگان به ترتیب حائز رتبه دوم و سوم شدند نویسندگی فاطمه معین زاده از دبیرستان زینبیه رتبه اول طراحی صحنه و لباس رضیه محمدی از دبیرستان زینبیه استعداد درخشان بازیگری: نجمه وفاطمه احمدی از دبیرستان ولایت سمانه مهدی زاده و زهرا مختاری از دبیرستان کوثر مریم زارعی و زهرا محسنی از دبیرستان فرزانگان، فاطمه اسلامی و فاطمه جمالیزاده از دبیرستان صدرا در رشته نویسندگی نادیا سهرابی از دبیرستان فکوری رتبه اول بازیگری فائزه مومنی از دبیرستان شاهدرتبه اول رعنا یعقوبی و مائده مومنی مشترکا دوم و فاطمه نعیمی رتبه سوم را کسب کرد در رشته کار گردانی عاطفه پور حیدری از دبیرستان شاهد رتبه اول محبوبه مولایی از دبیرستان فکوری رتبه دوم و مهلا زمانی از دبیرستان ریحانه رتبه سوم را کسب کردند ضمنا هیات داوران نمایش افق آسمان آرزو از دبیرستان دور اول شاهد را به عنوان اثر برگزیده جهت ارائه به جشنواره استانی معرفی کرد دررشته نقالی متوسطه دور اول فاطمه ابراهیمی از دبیرستان فرزانگان رتبه اول و فاطمه فاضلی از دبیرستان شهید زارعی رتبه دوم را کسب کرد. در فیلم کوتاه داستانی رتبه اول فیلم تقدیر به کار گردانی سمیه پور حمزه از دبیرستان فرزانگان دوره دوم رتبه اول و فیلم برگهای زرد به کار گردانی نسترن احمدی پور از دبیرستان شاهد دور دوم رتبه دوم را کسب کردند. کار گردانی زهره سعیدی از هنرستان الزهرا رتبه اول فاطمه معین زاده از دبیرستان زینبیه رتبه دوم و مریم السادات مهدیزاده از دبیرستان فرزانگان رتبه سوم را در این بخش به خود اختصاص دادند ضمنا هیات داوران نمایش لایک از هنرستان الزهرا را جهت ارائه به جشنواره استانی معرفی کرد لازم به یاد آوری است دربخش تئاتر آقایان مسعود لشکری ،احمد رشیدی،جواد آرمان و خانم معصومه رستمی به عنوان هیات داوران این آثار را داوری کردند در پایان از برگزیدگان مسابقات فرهنگی وهنری با اهداء لوح تقدیر و کارت هدیه تجلیل به عمل آمد.  
 
در مراسم تجلیل از برگزیدگان حمید صادقی ز اده مدیر آموزش و پرورش گفت:هنر مندان معماران و طراحان فرهنگی جامعه هستند که وضعیت موجودجامعه را طراحی وبر اساس نیاز ها هنر مندی خودرا به نمایش می گذارند.
مدیر آموزش و پرورش در یک تعریف دیگر هنر را خلاقیت ،نوآوری و ابتکار دانست ونتیجه هنر را تاثیرگذاری بر جامعه بیان کرد و افزود: هنری مورد قبول است که نمودو اثر بخسی آن در رفتار و عادت های مردم قابل مشاهده باشدوعادت هارا اصلاح کندصادقی زاده ضمن اشاره به نامحدود بودن عرصه هنر تصریح کرد:هنر گاهی در فضای حقیقی گاهی در فضای مجازی بروز و نمود پیدا می کند و با توجه به عصر ارتباطات و اطلاعات می تواند جنبه مثبت ومنفی داشته باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :