بسمه تعالی
بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی شهرستان زرنددررابطه باحادثه تاسف بار ” چپل هیل ”
دوباره غرب چنگ و دندان تفکر وحشیانه و تروریست مأبانه خویش را به جهان اسلام نشان داده و حادثه تأسف انگیز و غمباری را بر ضد مسلمانان جهان رقم زد.

گریک استفن هیکس ۴۶ ساله نماد کامل تفکر صهیونیستی ، آمریکایی و زاییده ی اسلام ستیزی غرب می باشد. چپل هیل نیز اولین مکانی نیست که شاهد این جنایات و پیاده سازی تفکر متحجر و کثیف و مسموم آمریکایی می باشد. پیش از این نیز بارها و بارها جهان شاهد این اسلام ستیزی بوده و هست اما جای بسی تأسف است که گرد سکوت مرگبار رسانه های به اصطلاح بی طرف و حامی حقوق بشر بر تار و پود برنامه هایشان افکنده شده است و گویی کشته شدن ۳ انسان بی گناه و مظلوم که تنها جرمشان مذهبی بودنشان بود جای اعتراض و ناراحتی نداشته و طوری جلوه گری می کنند که این اتفاق نه زاییده ی فضا سازی های خودشان بلکه نزاعی بر سرجای پارک ماشین می باشد حال اینکه وقتی یک خبرنگار آمریکایی توسط داعش کشته میشود این رسانه ها نه داعش ساخته دست خودشان را بلکه مسلمانان جهان را مقصر در قتل این خبرنگار معرفی می نمایند.
با شهادت ضیاء، روزان و یسر دیگر جای تأمل برای مسلمانان جهان نمی ماند که بنشینند و ناظر بر اعمال دوگانه غربی آمریکایی و مجامع بین المللی در قبال مسلمانان باشند. کجایند کشورهای مدعی اسلام ، کجایند مفتی های عربستان ، کجایند مدعیان حقوق بشر ، کجایند کسانی که باز حرف از اعتماد به جهانخوار را می زنند ، کجایند آنهایی که می خواهند برای رهایی از مشکلات اقتصادی دست اسلامی مردمشان را در دست کثیف و آلوده به خون هزاران مسلمان بگذارند ، کجایند آنهایی که مدهوش حقوق بشر آمریکایند.
خون این جوانان بار سنگینی را بر دوش همه مسلمانان علی الخصوص حاکمان اسلامی گذارده است تا پس از عمل سقیف نشریه فرانسوی شارلی ابدو در چاپ کاریکاتور پیامبر اکرم(ص)، بار دیگر به اصالت افکار و فضا سازی های دولتمردان آمریکایی در رابطه با موج اسلام ستیزی پی برده و فکر اعتماد بر این گرگ صفتان حامی تروریست و بی توجه به حقوق بشر را از فکر خویش بیرون کرده و با احیای تفکری اسلامی به مقابله با آنان برخاسته و بر بازوی الهی تکیه نمایند و به ریسمان محکم او چنگ زنند نه چیز دیگر.
ما دانشجویان بسیجی این عمل تروریستی و وحشیانه را محکوم کرده و از جوامع بین الملل خواستار پیگیری و محاکمه مسبب این ماجرا هستیم.

این خبر را به اشتراک بگذارید :