فرصت ویژه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)

فرصت ویژه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)

فرصت ویژه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) "قابل توجه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) " به گزارش پایگاه خبری زرند نیوز ، فرزندان مددجوی جویای کار می توانند به واحد اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره)...