همایش بصیرتی ناظرین و اعضا شبکه نظارت شهرستان زرند برگزار شد با حضور سرپرست نظارت استان

همایش بصیرتی ناظرین و اعضا شبکه نظارت شهرستان زرند برگزار شد

همایش بصیرتی ناظرین و اعضا شبکه نظارت شهرستان زرند برگزار شد. به گزارش زرندنیوز , همایش بصیرتی ناظرین و اعضا شبکه نظارت شهرستان زرند با حضور حاج آقا علمی سرپرست نظارت استان و اعضا شبکه نظارت برگزارگردید در این جلسه...