مسابقات قهرمانی کشوری کیوکوشین کاراته سبک ufkk بانوان به میزبانی استان کرمان برگزار شد؛

مسابقات قهرمانی کشوری کیوکوشین کاراته سبک ufkk بانوان

مسابقات قهرمانی کشوری کیوکوشین کاراته سبک ufkk بانوان به گزارش پایگاه خبری زرند نیوز، چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی کشوری کیوکوشین کاراته سبک ufkk بانوان در تاریخ 8 شهریور ماه 1398 به میزبانی استان کرمان و در ورزشگاه شهید...