جلوه های ایثار و فداکاری بسیجیان روستای جلال آباد زرند

جلوه های ایثار و فداکاری بسیجیان روستای جلال آباد زرند

جلوه های ایثار و فداکاری بسیجیان روستای جلال آباد زرند   به گزارش پایگاه خبری زرند نیوز، صبح امروز محموله کمک رسانی مردمی شامل مبلغ 85760000 ریال وجه نقد و اقلام غیرنقدی به ارزش تقریبی  یکصد میلیون ریال شامل : رنج ، قند...