موکب اربعین شهرستان زرند(موکب ۲۰۲) در منطقه سیل زده پلدختر

موکب اربعین شهرستان زرند(موکب ۲۰۲) در منطقه سیل زده پلدختر

موکب اربعین شهرستان زرند(موکب ۲۰۲) در منطقه سیل زده پلدختر به گزارش پایگاه خبری زرند نیوز، ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات از روند کاری عوامل موکب اربعین شهرستان زرند(عمود۲۰۲) در طبخ غذای گرم در منطقه سیل زده پلدختر...