لحظات ناب با خدا بودن

لحظات ناب با خدا بودن

 لحظات ناب با خدا بودن شولایی از نور بر شانه ‏ات می‏اندازی و دست در دست عاشقان طریق، در حلقه مشتاقان به سماعی ازلی دست می‏گشایی. پایکوبی می‏کنی در فضایی که از هر زاویه ‏اش، عطر خاص ‏ترین دقایق هستی جاری‏ست. دست...