تبدیل دربی هواداران استقلال و پرسپولیس به همایش اخلاق در زرند فرماندار زرند در جلسه هماهنگی برگزاری بازی دربی هواداران استقلال و پرسپولیس در زرند گفت:

تبدیل دربی هواداران استقلال و پرسپولیس به همایش اخلاق در زرند

تبدیل دربی هواداران استقلال و پرسپولیس به همایش اخلاق در زرند  گزارش پایگاه خبری زرند نیوز، جلسه هماهنگی برگزاری دربی هواداران پرسپولیس و استقلال با حضور پیشکسوتان و چند تن از مسئولین اجرایی در فرمانداری تشکیل...