ورود سامانه بارشی از امروز به کرمان رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت:

ورود سامانه بارشی از امروز به کرمان

 از امروز سامانه بارشی به صورت برف و باران به استان وارد می‌شود.   به گزارش خبرگزاری زرند نیوز، حمیده حبیبی رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: از امشب ناپایداری‌های جوی در استان آغاز و تا...